Amatérske divadlá a divadelné scény

Divadlo, dramatické umenie vôbec, je jednou z nezastupiteľných zložiek duchovného obohacovania každého z nás. Jazyk hercov na javisku inovuje nielen divákovu slovnú zásobu, ale samotný dej ho veľakrát núti zamýšľať sa nad vecami či problémami, s ktorými sa chtiac-nechtiac každodenne stretáva. Navyše, v prostredí majoritného národa jestvovanie tohto druhu umenia je nezastupiteľné. Predovšetkým uvedomovaním si svojej etnicity vo vzťahu k ostatným okolitým žijúcim menšinám či väčšinovému národu. 

V tejto položke predstavujeme divadelné scény, ktoré aktuálne pôsobia v slovenskej komunite v Srbsku.