Nestor

Mužské meno Nestor má pôvod v gréckom mene Nestór. Bol to vraj najstarší  účastník bojov o Tróju. S nositeľmi tohto krstného mena sa u nás stretávame len málokedy.