Slavia

Ženské meno Slávia má slovanský pôvod a jeho význam je "slávená". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Slávka, Slávenka. U nás nie je veľmi časté.