Budislav

Budislav je mužské slovanské meno s pôvodným významom budiaci, prebúdzajúci slávu. Z tohto mena je utvorené aj ženské meno Budislava. U nás nie je veľmi časté.