Hostivít

Mužské slovanské meno s pôvodným významom “vítajúci, prijímajúci hostí, pohostinný”. U nás sa toto meno takmer nevyskytuje.