Ivor

Je pôvodne keltské meno Ingwarr, pod ochranou boha plodnosti Ingvia. Rovnaký pôvod má aj meno Igor, ktoré je u nás zaužívanejšie.