Vladimir

Meno Vladimír má slovanský pôvod a jeho význam je "vládni svetu", "veľký vládca". Nositeľov tohto v Srbsku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado.

Ličnosti: 
Vladimir Labat Rovnev (biografija)