Svätoboj

Svätoboj je mužské slovanské meno s pôvodným významom veľký v boji, veľký bojovník, variantom je meno Svätobor.