Pribina

Mužské slovanské meno Pribina je zo základu slova pribývať.