Drahotína

Drahotína je ženské slovanské meno utvorené zo slov drahý alebo drahota, milota. Medzi Slovákmi v Srbsku toto meno nie je veľmi zaužívané, pokým ho Srbi považujú za arhaické srbské meno v znení Draga.