Vratislav

Vratislav je staré slovanské mužské meno z čias Veľkej Moravy. Základom mu je staroslovanské vrati, vria = vravieť, hovoriť priamo, orátor. Príbuzné je ku latinskému verbun = slovo, sanskritovému vad = vravieť, hovoriť, vadiť a pod. Vratislav predstavuje osobu schopnú priamo hovoriť, obhájiť si svoje stanovisko, osobu ktorá si ctí priame slovo. Veľmi blízko má ku nemeckému Brandt.