August

Mužské meno August je utvorené z latinského augustus čo znamená žiarivý, svetlý, vznešený, majestátny. Jeho ženská podoba je Augustína. Pôvodným významom blízke sú mu mená Adela, Auróra, Etela, Svetlana.