Dominik

Mužské meno Diminik je utvorené z latinského Dominicus (dominicus pánov, dominus pán). Nositeľov tohto mena v Srbsku čoraz častejšie stretávame a môžeme ich osloviť aj Domino, Domin. Jeho španielskou podobou je Domingo, maï. Domonkos, Domokos (Domonkoš, Domokoš).