Zlatuša

Zlatuša je ženské meno južnoslovanského pôvodu utvorené z mena Zlatica, ktorého základom je prídavné meno zlatý. Nositeľky oslovujeme aj Zlata, Zlatina.