Zlatko

Zlatko má slovanský pôvod a jeho význam je "zlatý". S nositeľmi mužského mena Zlatko sa v Srbsku stretávame často, pokým na Slovensku toto meno sa vyskytuje iba výnimočne.