Mitar

Mitar je mužské meno, ktorého východiskom je Demeter. Toto meno sa v minulosti bežne používalo v srbskom národe, no dnes sa považuje za archaické. Jeho skratka je Mita, Mito.