Klara

Meno Klára vzniklo z latinského tvaru „clara“, čiže „jasná“, „svetlá“, ale aj „slávna“. Patrónkou tohto mena je svätá Klára (nar. 1194 v Assisi), ktorá je aj patrónka televízie.