Izdanja SIC u 2009. godini

REALIZACIJA IZDAVAČKOG PLANA SLOVAČKOG IZDAVAČKOG CENTRA

U 2009. GODINI

 

EDICIJA ŽIVÝ PRÚD (ŽIVI TOK)

Savremeno književno stvaralaštvo vojvođanskih Slovaka

 

1. Vjera Benkova: STRED SVETA A INÉ PRÓZY

Odabrana prozna dela (roman Stred sveta, kao i pripovetke Lesná studienka i Sen sa opakuje) Vjere Benkove, koja pripada starijoj generaciji (1939), izdata su 7. decembra 2009. godine povodom autorkinog 70. rođendana. Uvrštena je u posebnu kolekciju ove edicije, kao njena 51. sveska i kao 43. publikacija SIC.

U okviru ove edicije su u poslednjoj deceniji izašle i knjige: Miroslava Krivaka, Marije Mijavcove i Pavela Grnje.

Knjigu Vjere Benkove pripremio i recenziju izdavača napisao je Vićazoslav Hronjec. Štamparskih tabaka 15,5 (248 str.).

 

 

2. Andrej Čipkar: VŔBOVÝ KLIN, pripovetke

Zbirka pripovedaka autora starije generacije (1932 – 2009) izašla je iz štampe 1. septembra 2008. godine kao 48. sveska ove edicije i 33. publikacija SIC. Recenziju izdavača napisao je Vićazoslav Hronjec. Štamparskih tabaka 13,5 (216 str.).

Vŕbový klin

 

3. Miroslava Dudkova: NAHÁ MYSEĽ, zbirka poezije

Druga knjiga stihova autorke mlade generacije (1979). Recenziju izdavača napisao je Vićazoslav Hronjec. Knjiga je izašla 6. januara 2010. godine kao 47. sveska SIC i kao 52. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 5,25 (84 str.)

 

4. Mihal Harpanj: PREDSLOVY A DOSLOVY, naučno-književne studije

Sledeća po redu knjiga studija naučnog književnika starije generacije (1944). Iz štampe je izašla 28. septembra 2009. godine kao 49. sveska ove edicije i kao 36. [37.] publikacija SIC. Recenziju izdavača napisao je Vićazoslav Hronjec. Štamparskih tabaka 16 (256 str.).

Predslovy a doslovy

 

5. Jozef Klaćik: KONIEC JAZYKA, knjiga vizuelne poezije

Druga po redu knjiga ovog tipa, koju potpisuje autor Jozef Klaćik, pripadnik starije generacije (1949); izašla je iz štampe 31. avgusta 2009. godine povodom autorovog 60. rođendana kao 47. sveska ove edicije i kao 32. publikacija SIC. Uvrštena je u posebnu kolekciju ove edicije, u okviru koje su za poslednjih deset godina izašle i knjige: Samuela Boldockog, Vićazoslava Hronjeca, Mihala Harpanja i Miroslava Demaka, takođe povodom njihovog 60. rođendana. Lektorsku recenziju napisao je Jaroslav Supek. Štamparskih tabaka 7 (112 str.)

Koniec jazyka

 

6. Jan Labat: KTO JE TO GOETHE?

Treća po redu knjiga ovog tipa, koju potpisuje autor Jan Labat, pripadnik starije generacije (1926), se očekuje 18. januara 2010. godine da izađe iz štampe kao 53. sveska ove edicije. Recenziju je napisao Samuel Boldocki. Štamparskih tabaka 12 (192 str.).

 

7. Pavel Mučaji: NEDEĽA, odabrane pesme

Knjiga odabranih pesama obuhvata celokupno pesničko stvaralaštvo autora starije generacije (1929); izašla je 31. avgusta 2009. godine u posebnoj kolekciji ove edicije, kao njena 46. sveska i kao 30. publikacija SIC. Uvrštena je u posebnu kolekciju ove edicije, u okviru koje su za poslednjih deset godina izašle i knjige Andreja Ferka i Jana Labata, povodom njihovog 80. rođendana. Za odabir pesama i recenziju izdavača pobrinuo se Vićazoslav Hronjec. Štamparskih tabaka 5,5 (88 str.).

Nedeľa

 

8. Vladimir Valenćik: KULTUROLOGICKÉ ETUDY

Knjiga odabranih tekstova autora strednje generacije (1959). Preporuku je napisao Vićazoslav Hronjec.Knjiga je izašla 29. oktobra 2009. godine kao 50. sveska ove edicije i kao 40. publikacija SIC. Štamparskih tabaka 10 (160 str.).

 

EDICIJA KORENE (KORENI)

 

9. Adam Svetljik: ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ POSTMODERNEJ PRÓZY

Sledeća po redu antologija autora strednje generacije (1961), izašla je 5. oktobra 2009. godine kao 30. sveska ove edicije i kao 35. publikacija SIC. Recenziju redakcije napisao je dr Mihal Harpanj. Štamparskih tabaka 16 (256 str.).

Antológia slovenskej vojv. postmodernej prózy

 

EDICIJA MÁJ (MAJ)

Knjige za decu starijeg uzrasta

 

10. Danijel Dudok: Z KONCA NAŠEJ ULICE

Knjiga uspomena na detinjstvo autora starije generacije (1932) izašla je 22. oktobra 2009. godine kao 64. sveska ove edicije i kao 39. sveska SIC. Recenziju redakcije napisao je Mihal Đuga. Štamparskih tabaka 4 (64 str.).

Z konca našej ulice

 

EDICIJA VČIELKA (PČELICA)

Knjige za decu mlađeg uzrasta

 

11. Anna Kukučkova: CHVOSTÍK A KAMARÁTI, pripovetke za decu

Debi-knjiga mlade autorke (1986), koja je tek nedavno otkrila svoj nesvakidašnji prozni talenat. Knjiga je izašla 29. oktobra 2009. godine kao 85. sveska ove edicije i kao 38. publikacija SIC. Recenziju redakcije napisao je dr Zoroslav Spevak. Štamparskih tabaka 5,5 (88 str.).

Chvostik a kamaráti

 

12. Danijel Piksiades: MORSKÁ RÍŠA, pesme za decu

Prva zbirka pesama za decu autora Danijela Piksijadesa, koji pripada staroj generaciji (1931) i preko 30 godina živi u Kanadi. Knjiga je izašla 25. septembra 2009. godine kao 84. sveska ove edicije i kao 34. publikacija SIC. Recenziju redakcije napisao je Vićazoslav Hronjec. Štamparskih tabaka 2,5 (40 str.).

Morská ríša

 

13. Juraj Tušiak: DÍNOM-DÁNOM S ĎURKOM

Ciklus od osamnaest pesama, koje je autor Juraj Tušiak (1935 – 1986) objavio i sam ilustrovao u Dečijem kutku nedeljnika Hlas ľudu još 1964. godine. Knjigu je sastavio Vićazoslav Hronjec. Izašla je 31. avgusta 2009. godine kao 83. sveska ove edicije i kao 31. publikacija SIC. Recenziju redakcije napisao je Mihal Đuga. Štamparskih tabaka 3 (48 str.).

Dínom-dánom s Ďurkom

 

EDICIJA VEDECKÉ ZOŠITY (NAUČNE SVESKE)

Knjige iz istorije, nauke o književnosti, lingvistike, etnografije, bibliografije

 

14. Vićazoslav Hronjec: PERSONÁLNA AUTOBIBLIOGRAFIA 1956 – 2005

Druga po redu (nakon autobibliografije Jana V. Ormisa) knjiga ovog tipa, koju potpisuje Vićazoslav Hronec (1944). Već sam naziv knjige potvrđuje da je autor ujedno i sastavljač ove publikacije, koja je izašla 26. juna 2009. godine kao 9. sveska ove edicije i kao 29. publikacija SIC. Suizdavač ove knjige je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, koji je omogućio finansijska sredstava za štampanje. Recenziju redakcije napisao je Vladimir Valenćik. Štamparskih tabaka 23,5 (376 str.).

Personálna autobibliografia

 

15. Ján Marko: LEXIKÓN SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VEDCOV

Sledeća po redu monografska publikacija autora starije generacije (1928) izašla je 11. decembra 2009.godine kao 11. sveska ove edicije i kao 45. publikacija SIC. Suizdavač ove knjige je Slovakističko vojvođansko društvo. Recenziju redakcije napisao je dr Mihal Tir. Štamparskih tabaka 12 (192 str.).

 

16. Marija Mijavcova: SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ ČÍTANKA. O slovačkom jeziku u Vojvodini

Praktičan priručnik za bolje razumevanje slovačkog jezika autorke starije generacije (1934) izašao je 11. novembra 2009. godine kao 10. sveska ove edicije i kao 41. publikajcia SIC. Preporuku je napisao dr Mihal Tir. Štamparskih tabaka 15 (240 str.).

 

POSEBNA IZDANJA

 

17. NÁRODNÝ KALENDÁR (NARODNI KALENDAR) 2010

Već 89. po redu izdanje Narodnog kalendara izašlo je 21. decembra 2009. godine kao [46.] publikacija SIC. Publikaciju je sastavio Vladimir Valenćik. Štamparskih tabaka 18,25 (292 str.).

 

18. Samuel Boldocki: RIADITELIA GYMNÁZIA V PETROVCI 1919 – 2009 (DIREKTORI GIMNAZIJE U BAČ.PETROVCU 1919-2009)

Zbornik autora Samuela Boldockog izašao je 18. septembra 2009. godine kao 36. publikacija SIC. Suizdavač knjige je Gimnazija "Jan Kolar" u Bačkom Petrovcu. Recenziju redakcije napisao je dr Samuel Čelovski. Štamparskih tabaka 7 (112 str.).

Riaditelia gymnázia v Báčskom Petrovci

 

19. STO ROKOV DIVADLA V PIVNICI (STO GODINA POZORIŠTA U PIVNICAMA), monografija

Knjiga je izašla u martu 2009. godine kao 28. publikacija SIC, u saradnji sa Amaterskim pozorištem „Janka Čemana“ iz Pivnica, koje je omogućilo finansijska sredstva za njeno izdavanje. Recenzije redakcije napisali su dr Samuel Čelovski i dr Mihal Tir. Štamparskih tabaka 19 (304 str.).

Sto rokov divadla v Pivnici

 

20. Miroslav Mahač: LJUBAV NA TREĆI POGLED

Roman autora strednje generacije (1951), napisan na srpskom jeziku, izašao je 24. novembra 2009. godine kao zajedničko izdanje autora i SIC (42. publikacija). Recenziju redakcije napisao je Samuel Boldocki. Štamparskih tabaka 7 (112 str.).

 

21. NA VLNÁCH JUBILEA (NA TALASIMA JUBILEJA), sastavio Miroslav Forgač

Zbornik radova napisanih povodom šezdesete godišnjice od osnivanja Radio Novog Sada i Slovačke redakcije izašao je 24. novembra 2009. godine kao zajedničko izdanje SIC ( [44.] publikacija), Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Radio-televizije Vojvodine. Recenziju redakcije napisao je Jozef Valjihora. Štamparskih tabaka 22 (352 str.).

 

PERIODIČNA ŠTAMPA

 

Zornička – mesečni časopis za decu. Glavni i odgovorni urednik Pavel Matuh. Godine 2009. izašlo je 6 brojeva na 16 + 4 str. i 4 broja na 20 + 4 str., prosečni tiraž 1500 primeraka.

Nový život– mesečni časopis za književnost i kulturu. Glavni i odgovorni urednik dr Adam Svetljik. Godine 2009. izašlo je 6 dvobroja na 64 + 4 str., tiraž 200 primeraka.

Rovina – porodični mesečni magazin. Glavni i odgovorni urednik Jan Hlavač. Godine 2009. izašlo je 9 svesaka (6 pojedinačnih i 3 dvobroja), tiraž 1000 primeraka.