SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 X Ď

Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec
Mgr. art Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka
Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby
10. jun 2019

Stará Pazova 7. - 9. júna 2019

Odborná porota v zložení Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, predseda a členky Mgr. art Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Lýdia Gedeľovská, profesorka triednej výučby od 7. do 9. júna 2019, mala príležitosť pozrieť si 10 detských súťažných predstavení týmto poradím:

  • Pozvanie – na text Eleny Zlatošovej, v réžii Jany Tomanovej a v podaní KUS Sládkovič v Boľovciach
  • Nechceme rezance –Kristy Bendovej, v réžii Jamily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej a v podaní žiakov Základnej školy 15. Októbra v Pivnici
  • Mušky z gumipušky – na text Daniely Legiňovej Sabovej a na motívy básne Pavla Mučajiho, v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov a podľa réžie Daniely Legíňovej Sabovej, v podaní SKOS Erdevík v Erdevíku
  • Ekologická rozprávka – na text a v réžii Tijany Farkašovej a v podaní SKUS Milana Rastislava Štefánika v Binguli
  • Hotel Platán – na text Jána Uličianskeho, v réžii Ivana Ječmena a Ljiljany Popovej a v podaní žiakov Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove
  • Hurá do školy! – na text Vladimíra Móresa, v réžii Adely Obšustovej a v podaní žiakov Základnej školy Bratstva a jednoty v Bielom Blate
  • Rozprávka o domčeku na polianke - na text Františka Čečetku, v réžii Anny Kolekovej a Terézie Žiakovej a v podaní Základnej školy Jána Kollára v Selenči
  • Rozprávka z parku – na text Đurđiji Liliovej, v réžii Jany Burčiarovej a Juraja Turčana a v podaní Ochotníckeho divadla Michala Benku Úču pri KUS Štefánika v Laliti
  • Traja zhavranelí bratia – na text Pavla Dobšinského, v réžii Svetlany Gaškovej a v podaní Divadla VHV v Báčkom Petrovci
  • Rozmarín – na text Terézie Veberovej Oravcovej, v réžii Alisy Oravcovej a v podaní SKOS Detvan vo Vojlovici

Odborná porota kladne hodnotí úsilie divadelných ochotníkov, ktorí sa snažia zachovať ochotnícku činnosť vo svojich prostrediach. Žiaľ, v mnohých predstaveniach, ktoré sme videli, je evidentná nedostatočná komunikácia javiska s hľadiskom, mnohé myšlienky neprešli rampu a tak sme mali pocit, že niečo zostalo nedopovedané. Takisto treba pracovať na javiskovej reči, lebo herci majú problém s artikuláciou, dokonca objavujú sa aj srbizmy a nárečové prvky. Mali by sme si uvedomiť, že divadlo je jedným z pilierov zachovávania národnej identity a teda aj materinského jazyka.

Odborná porota preto odporúča ochotníckym režisérom spoluprácu s odborníkmi, ktorí by im poskytli adekvátnu pomoc a usmernili ich v práci. Na toto porota poukázala v rozhovoroch, ktoré sa viedli s režisérmi po každom predstavení. Dúfame, že režiséri budú brať na vedomie všetky pripomienky odbornej poroty a budú konať v tomto smere. Porota navrhuje organizovanie seminárov, alebo hocijakého odborného školenia v oblasti detského divadla.

 

ODBORNÁ POROTA NAVRHUJE ORGANIZAČNO-SPRAVNEJ RADE UDELIŤ

Rovnoprávne ceny :

1. Juliane Micháľovej z Boľoviec za stvárnenie postavy Pipi v predstavení Pozvanie

2. Máji Tótovej z Pivnice za stvárnenie postavy Kráľovskej kuchárky v predstavení Nechceme rezance

3. Ivane Zorňanovej za stvárnenie postáv v predstaveniach Mušky z gumipušky a Ekologická rozprávka

4. Lýdii Turčanovej zo Starej Pazovy za stvárnenie postavy Sochy v predstavení Hotel Platan

5. Miroslavovi Vrškovi za stvárnenie postavy Martina v predstavení Hurá do školy!

6. Milanovi Hemelovi za stvárnenie postavy Prvého brata v predstavení Traja zhavranelí bratia

7. Jane Tomanovej z Boľoviec za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí

8. Tijane Farkašovej z Bingule za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí

9. Adele Obšustovej z Bieleho Blata za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí

10. Jane Burčiarovej a Jurajovi Turčanovi z Lalite za zveľadenie ochotníckej divadelnej činnosti vo svojom prostredí

Odborná porota udeľuje dve rovnoprávne ceny:

11 za kolektívnu hru súboru zo Selenče

12. za kolektívnu hru súboru z Pivnice

 

Odborná porota navrhuje udeliť i ďalšie ceny:

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin – súboru SKOS Detvan z Vojlovice

Cenu za najúspešnejšie kostýmy – Terézii Veberovej Oravcovej za kostýmy v predstavení Rozmarín v podaní SKOS Detvan z Vojlovice

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu – Svetlane Gaškovej za scénografiu v predstavení Traja zhavranelí bratia

Cenu za najúspešnejšiu réžiu – Svetlane Gaškovej za réžiu predstavenia Traja zhavranelí bratia Divadla VHV z Báčkeho Petrovca

Cenu za najúspešnejšiu dramatizáciu v predstavení odborná porota tohto roku neudeľuje.

 

Okrem toho odborná porota navrhuje udeliť:

Cenu za najúspešnejšiu debutantku prehliadky – Mii Majerovej z Báčského Petrovca za stvárnenie postavy Sestry

Cenu za najúspešnejšieho debutanta prehliadky – Martinovi Fábrymu zo Starej Pazovy za stvárnenie postavy Kúzelníka

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu – Alexejovi Murtinovi z Báčského Petrovca za úlohu Mladého kráľa

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu – Petre Hrnčiarovej z Lalite za úlohu Ježibaby

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu – Benjaminovi Tordajovi z Erdevíka za úlohu Miška

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu – Andrei Kolárikovej z Vojlovice za úlohu Červenej čiapočky

 

Odborná porota navrhuje:

Tretiu cenu – bronzovú plaketu predstaveniu – Mušky z gumipušky z Erdevíka

Druhú cenu – striebornú plaketu predstaveniu – Rozmarín z Vojlovice

Prvú cenu a  zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, sochu Miry Brtkovej, odborná porota udeľuje predstaveniu – Traja zhavranelí bratia z Báčského Petrovca.

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.