www.zornicka.com

Na internet stranici "Zorničke", slovačkog vojvođanskog časopisa za decu, pronaći ćete sadržaj brojeva, slovačke pesme, priče za decu vojvođanskih autora a takođe i konkurse, koje zajedno sa ostalim slovačkim institucijama ovaj list objavljuje.

Na ovoj stranici možete pronaći i arhivske brojeve časopisa "Naši pionieri" i "Naše slniečko" iz 1939 do 1970 godine.

Tu se nalaze i neke od pozorišnih predstava u produkciji SVD, kao i prilog o Zornički, koji je bio emitovan na RTV Vojvodine.

Nové médiá