Vladimir Hurban Vladimirov

Pisac i evangelički sveštenik

Vladimir Hurban Vladimirov (pravo ime Vladimir Konstantin Hurban) rođen je 4. avgusta 1884. godine u Staroj Pazovi. Bio je unuk J. M. Hurbana i sinovac S. H. Vajanskog. Deo gimnazijskog školovanja završio je u Zagrebu, evangelističku teologiju u Beču i Bratislavi. Ceo život radio je kao sveštenik u rodnom mestu. 1913. godine u jednom časopisu je objavio odlomke iz drame u tri čina Smetovi (Záveje; objavljena 1922, inscenirana 1923) iz seoske sredine. Drama donosi tipične elemente dramskog stvaralaštva VHV – redukciju uloga, trijadu odnosa, sukob biološkog i ljudskog. Moralna norma i zakon su kod seljaka uslovljeni nasleđenim instinktivnim nagonom ka zemlji. Smetovi simbolizuju presudu nad sirotom, bolešljivom i neplodnom Katušom.

U drami od pet činova Zemlja (Zem; objavljena 1931, inscenirana 1938. god.) zemlja postaje simbol trajanja – determiniše čovekovu zemaljsku sreću (zemlja kao dobro) i ujedno je niveliše (zemlja kao grob). Simbolika bunara je u vezi sa biološkim, vitalističkim poimanjem sveta kod VHV. Eksperimentalna igra u četiri „odeljenja“ S.O.S (Spolok obrodených svätých – Društva preporođenih svetih, 1923) završava se kao prihvatanje života i telesnosti. Središnji lik je Ona, sveštenica nove asketske sekte. Komad se temelji na dvojnosti telo – duh, muško – žensko, život – smrt, vatra – voda, i služi se motivom dvojnika. Predstava Homo sapiens (Slovenské pohľady, 1924.) predstavlja prvi deo zamišljene trilogije. VHV je njome želeo da dokaže nepromenljivost čoveka kao bića kojim su ovladali glad i seksualnost.

Komad u dve „polovine“ odigrava se na međi paleolita i neolita. Pored realnih likova Paleolita, Neolita, Femine i drugih, u ulozi antičkog hora učestvuju More, Vihor, Glad, Ljubav itd. Značajnu ulogu imaju i specifični govor, gest, mimika, pokret, svetlosni i zvučni efekti. Trijadu odnosa i motiv dvojnika VHV je iskoristio i u drami u tri čina napisanoj 1941. godineBrava škripi (Zámka škripí; objavljena 1973, insc. 1982). Junak Bravara može se interpretirati kao božanska svest (svevideće oko) i njegovo prisustvo u čoveku (savest, Bravar kao unutarnji glas zatvorenika Tobora). Komad pomera protagonistu od fizičke odsutnosti (utamničenosti) kroz duševno nebitisanje (povratak u domaćinstvo puno „greha“) ka fizičkom nepostojanju (samoubistvo kao ulaz u carstvo slobode). VHV je doprineo prevazilaženju tradicionalnog realističkog dramskog stvaranja u pravcu naturalizma, simbolizma i ekspresionizma.

Bio je inovator u oblasti tematike i eksperimentator u kompoziciji, nekad na uštrb dramske napetosti i uverljivosti u dramskim preokretima. Dodirni element eksperimentalnih i seoskih komada je biološko posmatranje čoveka. Istorijskoj temi VHV se posvetio u komadimaTrenčianski Matuš (Trenčianský Matúš; 1920), Restauracija (Reštaurácia; 1921, insc. 1926),Ljudevit Štur (Ľudovit Štúr; 1926) i u komediji Vršatskog zamka verni Budiač (Vršatského hradu verný Budiač; 1933). Napisao je libreta za operete Lepa, nova oslikana kolevka(Pekná, nová maľovaná kolíska; 1923) i Ljubavni napitak (Nápitok lásky; 1927) i operski libreto Mataj (Mataj; 1931). Bio je preteča žanra radio-igre i filmskog scenarija (Palica u čovekovom životu/Palica v živote človeka; 1931), poz. komada Milica Nikoličova (Milica Nikoličová; 1922, insc. 1934), Divlje guske (Divé husi; 1933), komedija Tri jednočinke (Tri aktovky; 1921), Zar ne poznajete moga sinovca?(Či nepoznáte môjho synovca; 1930),Kvitancija (Kvitancia; 1931), zbirke kratke proze Pazovsko čitanje (Pazovské čítanie; 1932), spisa Sabrano delo 1 (Súborné dielo 1; 1984).

Umro je u Staroj Pazovi 28. septembra 1950. godine.

Sa slovačkog na srpski jezik prevela Helena Despić
 

You need Flash player to see this content.

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Ján Kmeť

Akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr.

Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny.

Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28.

Ján Čajak ml.

Prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor

Ján Čajak mladší (pseud. Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky, Junior) bol známy slovenský prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka.

Narodil sa 18. júla 1897 v Selenči. Na školy chodil v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade. Evanjelickú teológiu skončil v Bratislave a Prešove. Vzdelanie ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej.

Ján Sirácky

Historik, kultúrny dejateľ, prekladateľ

Narodil sa 29. mája 1925 v Báčskom Petrovci v chudobnej roľníckej rodine. Tu vychodil štyri triedy ľudovej školy a päť tried slovenského gymnázia. Pokračoval v štúdiu na Gymnáziu so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch, ale zmaturoval roku 1944 ako súkromný žiak rovnakého gymnázia v Košiciach. V lete roku 1944 sa podobne ako väčšina žiakov slovenského gymnázia v Petrovci zapojil do protifašistického hnutia a od jesene roku 1944 bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.

Vladimir Hurban Vladimirov

Pisac i evangelički sveštenik

Vladimir Hurban Vladimirov (pravo ime Vladimir Konstantin Hurban) rođen je 4. avgusta 1884. godine u Staroj Pazovi. Bio je unuk J. M. Hurbana i sinovac S. H. Vajanskog. Deo gimnazijskog školovanja završio je u Zagrebu, evangelističku teologiju u Beču i Bratislavi. Ceo život radio je kao sveštenik u rodnom mestu. 1913.

Adam Vereš

Evangelički sveštenik, prvi episkop slovačke evangličke a. v. crkve u Jugoslaviji

Evangelički sveštenik i prvi episkop slovačke evangeličke a. v. crkve u Jugoslaviji, Adam Vereš je rođen 15. novembra 1883 u Staroj Pazovi od oca Adama, notara i majke Marije, rođ. Kiršnerove.

Mikulaš Šnajder Trnavski

Kompozitor, dirigent i pedagog, narodni umetnik

Mikulaš Šnajder - Trnavski je rođen 24. maja 1881 u Trnavi. Bio je muzički kompozitor, dirigent, pedagog i narodni umetnik. Celi svoj život je posvetio narodnoj muzici. Kao mlad je pevao u dečačkom horu kod jezuita, kasnije je bio organista i regenšor.

Vilijam Figuš Bistri

Kompozitor, pedagog, autor prve slovačke opere

Vilijam Figuš Bistri je rođen 1875. godine u Banskoj Bistrici. Bio je poznat muzički kompozitor i jedan od prvih stručnjaka u oblasti slovačke narodne muzike. Autor je prve slovačke opere Đetvan. Muzički stručnjaci ga smatraju za predstavnika nove slovačke muzičke umetnosti. Od 1903. do 1907. godine radio je kao učitelj u Padini.

Jan Kvačala

Evangelički teolog, istoričar

Jan Kvačala je rođen u Bačkom Petrovcu u učiteljskoj porodici. Njegovi roditelji su bili poreklom iz Slovačke, otac iz Beckova a majka iz porodice Godra. Terezija Godra je bila ćerka Jozefa Godre iz Bohunjica, koji je od 1830. god. punih 42. godine radio kao učitelj i kantor – levita u slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvenoj opštini u Laliću.