Ukorenjeni u stopama predaka

Na našem portalu Vam nudimo emisije iz ciklusa Ukorenjeni u stopama predaka - Portreti značajnih ličnosti slovačke vojvođanske kulture, koje ste mogli pratiti na frekvenciji Radija Novi Sad u okviru emisije Z každého rožka troška.

 

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka je pripremio dvanaest emisija – dvanaest portreta značajnih ličnosti, koje su ostavile značajan trag u svim oblastima javnog života ovdašnjih Slovaka. Ličnosti, koje su značajne za opšti razvoj kulture, nauke, prosvete, crkve, privrede vojvođanskih Slovaka, kao i drugih naroda koji žive na ovom prostoru.

Pored najvažnijih činjenica iz njihovog života i zanimljivosti o delovanju među vojvođanskim Slovacima, relacije obuhvataju i njihove kulturne i društvene veze sa Srbima, takođe i ilustracije njihovih sopstvenih dela, muzike, odlomke iz radova i prikladnu muziku, kao i izjave gostiju – eksperata za određenu temu.

Emisije je vodila i pripremala moderatorka Anna Margareta Valent. Na pripremi emisije je sarađivao Mihal Đurovka, montažer i ton majstor.

Ukorenite se i vi u stope naših značajnih predaka!

 

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Feliks Kutljik

Učitelj, evangelički sveštenik, publicista

Feliks Kutljik je rođen 28. marta godine 1843 u Velikom Svetom Mikulašu. Slovačku narodnu školu je završio u Pitvarošu. Od 1855. godine je pohađao evangeličku gimnaziju u Sarvašu. Od 1859. do 1960. godine je bio učenik evangeličke bogoslovije u Banskoj Šćjavnjici. Razlog njegovog nastupa na ovu bogosloviju bila je obnova katedre slovačkog jezika i kulture.

Pavol Jozef Šafarik

Učitelj, lingvista, slavista, pesnik, istoričar, etnograf

Pavol Jozef Šafarik je rođen 13. maja 1795 u Kobeliarovu u porodici evangeličkog sveštenika i učitelja. Pohađao je nižu gimnaziju u Rožnjavi (1805-1808), gimnaziju u Dobšinoj (1808-1810) i u Kežmarku (1810-1814), studirao je na univerzitetu u Jeni (1815-1817). Njegovi istraživački planovi su se rodili u Jeni.