Janko Kráľ

Busta Janka Kráľa

Laslo Silađi
11.06.2010
Aleja velíkanov, Kulpín
bronza
Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odlalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Busta romantického štúrovského básnika Janka Kráľa (1822-1876) bola odhalená v parku pred malým kaštieľom, vo vzácnom historickom areáli v Kulpíne v rámci osláv Dňa Kulpína, 11. júla 2010 v prítomnosti najvyšších obecných a matičných funkcionárov.

Bronzová busta je dielom akademického maliara a sochára Lasla Silađiho. Odlalili ju predsedovia Klubu Kulpínčanov a Miestneho spoločenstva Pavel Zima a Branislav Cesnak.

Kaštieľ rodiny Stratimirovićovcov, pred ktorým sa busta nachádza, je ten istý kaštieľ, v ktorom pred mnohými rokami Janko Kráľ podúčal dcéry tejto zámožnej rodiny.

 

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín