Busta Milana Hodžu

Fraňo Štefunko
15.07.2012
Aleja velikánov, Kulpín
bronz
Busta Milana Hodžu (1878-1944), významného slovenského štátnika, politika a publicistu, je odhalená v Aleji velikánov, v parku pred malým kaštieľom v Kulpíne.

Milan Hodža sa do dejín Kulpína zapísal aj ako poslanec v Uhorskom parlamente, do ktorého bol zvolený v Kulpínskom volebnom okrese spoločnými silami Slovákov a Srbov. Práve preto sa Kulpínčania rozhodli postaviť bustu tejto významnej osobnosti, ktorá sa nachádza vedľa Busty Janka Kráľa a Đorđa Stratimirovića.

Busta Milana Hodžu
Foto: Andrej Meleg

Autorom Busty je Fraňo Štefunko zo Slovenska.

Bustu slávnostne odhalili Pavel Zima a Pavel Gaža, predstavitelia Klubu Kulpínčanov.

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín