Ján Kollár

Bista Jana Kollara

F. Štefanko
1960
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
22 x 45
sadra
© Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky Petrovec
Busta Jána Kollára sa na Gymnáziu Jána Kollára nachádza už od roku 1960. Dnes je umiestnená v Slávnostnej sieni.

Busty

Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín