Busta Ľudovíta Štúra

Busta Ľudovíta Štúra

Autor neznámy
02.11.1967
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Dimenzie: 65 x 56
materiál: bronz
© Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč
Základná škola Ľudovíta Štúra sa môže popýšiť dvomi bustami slovenského národovca, podľa ktorého je aj pomenovaná.

Jedna z búst Ľudovíta Štúra je postavená pred prízemnou budovou školy v záhradke, koncom roka 1967, hneď ako bola prinesená zo zlievárne z Belehradu 02.11.1967.

 

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín