Busta Ľudovíta Štúra

Busta Ľudovíta Štúra

Autor: Pavle Radovanović
27.11.1968
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Dimenzie: 58 x 50
Materiál: bronz
© Základná škola Ľudovíta Štúra, Kysáč
Základná škola Ľudovíta Štúra sa môže popýšiť dvomi bustami slovenského národovca, podľa ktorého je aj pomenovaná.

Autorom busty Ľudovíta Štúra, ktorá sa nachádza na vchode do základnej školy je Pavle Radovanović, sochár z Petrovaradínu. Bustu, ktorá bola darom pre novovybudovanú školu v Kysáči, priniesol správca Matice Slovenskej Dr. Ján Marták.

Busta bola postavená na drevený postament.

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín