Ján Čaplovič

Busta Jána Čaploviča

Autori: Kamil Gubáň a Ján Koňuš
10. 10. 2009
Kovačica, kostolná záhradka
Dimenzie: 55 x 48 cm
Materiál: bronz
© Majiteľ: Matica slovenská v Srbsku
Busta farára Jána Čaploviča sa nachádza v kostolnej záhradke, vedľa pamätníka účastníkom Kovačického procesu. Je majetkom Matice slovenskej v Srbsku.

Busta Jána Čaploviča bola odhalená v októbri 2009 na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, spolu s bustom Dr. Janka Bulíka. Autormi oboch búst, ktoré sú vyhotovené v dielni „Fi umelecké liatie kovov Kamil Gubáň“, v Kremnici, Slovenskej republike, sú Kamil Gubáň a Ján Koňuš.

                    

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Dr.Janko Bulik
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín