Dr.Janko Bulik

Busta Dr. Janka Bulíka

Autori: Kamil Gubáň a Ján Koňuš
10. 10. 2009
Kovačica, park pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení
Dimenzie: 55 x 48 cm
Materiál: bronz
© Majiteľ: Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka
Busta Dr.Janka Bulíka bola odhalená na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka s cieľom zachovať pamiatku na osobnosť a dielo tejto významnej osobnosti.

Busta Dr. Janka Bulíka sa nachádza v Kovačici na III. ulici, alebo podľa novšieho pomenovania ulíc, na ulici Dr. Janka Bulíka, v novom parku pred vchodom do ZŠ Mladých pokolení v Kovačici.

Za prítomnosti veľkého počtu Kovačičanov a hostí zo Slovenska, busta bola odhalená 10. októbra 2009 na iniciatívu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka.

V ten istý deň bola odhalená aj busta Jána Čaploviča. Obe sa nachádzajú v školskom parku na vzdialenosti asi 120 m.

Busty

Ján Kollár
Slávnostná sieň Gymnázia Jána Kollára, Báčsky Petrovec
Ján Čaplovič
Kovačica, kostolná záhradka
Janko Kráľ
Aleja velíkanov, Kulpín
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, park pred základnou školou Ľudovíta Štúra
Busta Ľudovíta Štúra
Kysáč, vchod do základnej školy Ľudovíta Štúra
Aleja velikánov, Kulpín
Milan Michal Harminc
Aleja velikánov, Kulpín