Mihal Babiak

režiser
Mihal Babiak
( 14. decembar 1961 )

Michal Babiak (1961) - zástupca Slovákov narodených vo Vojvodine. Narodil sa 14. decembra 1961 v Kulpíne (Vojvodina, Srbsko). Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade a pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Oddelení juhoslovanskej a svetovej literatúry na tej istej fakulte. V rokoch 1986 až 1991 pôsobil ako asistent na Oddelení slovakistiky v Novom Sade. Po vojne, ktorá vypukla v bývalej Juhoslávii sa presťahoval na Slovensko, kde pôsobí dodnes - ako odborný asistent na Katedre estetiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto univerzite sa habilitoval roku 1999. Štúdie a vedecké články z oblasti literárnej vedy, estetiky a teatrológie uverejňuje v slovenských a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Okrem toho pôsobil aj na iných pracoviskách: Krajanské múzeum, Ústav pre zahraničných Slovákov, Dom zahraničných Slovákov, redakcia časopisu Tvorba T, Národné divadelné centrum – všetko v Bratislave, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici atď. Roku 1993 založil s Martou Botíkovou Divadelný súbor Gesto, ktorý najdlhšie pôsobil pri FF UK a s ktorým sa zúčastnil so svojimi hrami na divadelných festivaloch na Slovensku a v zahraničí: Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Česko. V deväťdesiatych rokoch režijne spolupracoval aj s divadlami v Prievidzi a Turanoch. Od roku 1998 pôsobí v profesionálnych divadlách ako režisér a dramaturg; režíroval v profesionálnych divadlách v Bratislave, Zvolene (kde bol dve sezóny aj interným režisérom a umeleckým šéfom), v Košiciach (Štátne divadlo Košice a maďarské divadlo Tália), Žiline, Trnave (kde osem rokov pôsobil ako interný režisér a dramaturg), ako aj v Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku. Pôsobí tiež ako dramaturg v bábkovom divadle v Bratislave a je aktívny aj v oblasti opernej réžie od roku 2005. Na Slovensku bol viackrát odmenený za svoju režijnú a teatrologickú činnosť; drámy Hodiny anatómie doktora Šubíka a Ružičky zo srdca boli odmenené Cenou časopisu Nový život. Na knižné vydanie pripravil časť z dramatického diela Jozefa Podhradského, Štefana Petruša a VHV. Žije v Bratislave s manželkou Lýdiou a synmi Emilom Bohuslavom a Danielom Blahoslavom. Je autorom kníh Tri scenáre (1997) a Literatúra a kontext (1999). Ako režisér divadelných predstavení často pôsobí aj v prostredí vojvodinských Slovákov.

Zdroj: www.blesok.com.mk a www.kulpin.net