III. Edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru