44. Folklorni festival Tancuj, tancuj...

31. maj 2014

PROGRAM, 31. mája 2014:

 

13.00 Koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov

1. Padina – Dom kultúry Michala Babinku, komorný zbor Viliama Figuša Bystrého: Prepeľienka, Prečo ti, Aňička, a Ňinto krajšia, poriadňejšia. Umelecký vedúci Janko Tomek

2. Aradáč – Kultúrne centrum Aradáč, ženská spevácka skupina: Bola som ťi frajeruočka dočasu, Spoza hori, spoza doľi. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Daniela Ábelovská

3. Aradáč – Kultúrne centrum Aradáč, mužská spevácka skupina: Išou gazda bohatí, Keď som ja k vám chodievávau kuk. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Ján Zvara-Móco

4. Aradáč – Kultúrne centrum Aradáč, Meškárky: V aradáckom šírom poľi, Mám ja prsťem. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Anna Puderková

5. Petrovec – KUS Petrovská družina, dievčenská spevácka skupina: Hej láska, láska, Mala som ja, šejaj hoj, Povedzže mi, mój miľí, Bolela mňa moja hláuka. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Olivera Gabríniová

6. Petrovec – Spolok petrovských žien, ženská spevácka skupina Petrovčanky: V tom drágovskom poľi, Cez Petrovec ťečie voďička. Skupinu nacvičil Samuel Kováč st. Piesňový materiál vybrala Katarína Arňašová

7. Dobanovce – Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik, dievčenská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní. Skupinu nacvičili / piesňový materiál vybrali Vesna Krajčiová a Daniela Greksová

8. Hajdušica – Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, ženská spevácka skupina: Ej padá, padá rosička, Ťečie voda, ťečie. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Kristián Omasta

9. Hajdušica – Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, mužská spevácka skupina: Vínko, vínko, Ešťe vínko nevykyslo. Skupinu nacvičil Kristián Omasta. Piesňový materiál vybral Vladimír Hudec

10. Hložany – Kultúrno-osvetový spolok Jednota, dievčenská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní. Skupinu nacvičil Rastislav Struhár. Piesňový materiál vybrali Rastislav Struhár a Jaroslav Kriška

11. Hložany – Kultúrno-osvetový spolok Jednota, mužská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní. Skupinu nacvičil Rastislav Struhár. Piesňový materiál vybrali Rastislav Struhár a Jaroslav Kriška

12. Jánošík – Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík, dievčenská spevácka skupina: Husi, biele husi. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Katarína Mosnáková

13. Jánošík – Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík, mužská spevácka skupina: Na zeľenej lúčki, Dobrí večer, moja milá, Ňepójďem do domu. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Miroslav Bruk

14. Kovačica – Dom kultúry 3. októbra, ženská spevácka skupina Sláviky: Ešťe raz sa obzerám, Ťažko je mňe, Ej, zalužické poľe. Skupinu nacvičil Ján Marko. Piesňový materiál vybral Emil Nemček

15. Kovačica – Dom kultúry 3. októbra, mužská spevácka skupina Bohémi: Ej, totú, totú, Ňišt to, ňišt, Pekná hora javorová. Skupinu nacvičil Ján Marko. Piesňový materál vybral Emil Nemček

16. Kovačica – Dom kultúry 3. októbra, mužská spevácka skupina Rovina: Prší, prší, ľen sa ľeje, Hrmí, prší, zbúrené sú ňebesá, Vyhorela ľipka. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Anka Zlochová-Stojanovová

17. Kovačica – Ľudová hudba Rosička, orchester: Zmes slovenských ľudových piesní. Orchester nacvičil Emil Nemček

18. Kysáč – Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, Kultúrno-informačné stredisko Kysáč, dievčenská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Miloslav Kardelis

19. Kysáč – Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, Kultúrno-informačné stredisko Kysáč, zmiešaná spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní. Skupinu nacvičil Miloslav Kardelis

20. Laliť – Kultúrno-umelecký spolok Štefánik, dievčenská spevácka skupina: Prosried Laliťi. Skupinu nacvičili Marína Šimeková a Miroslav Zorňan. Piesňový materiál vybrala Katarína Mosnáková.

21. Lug – Kultúrno-umelecký spolok Mladosť, dievčenská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní Miľí mój. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Silvester Kolár

22. Nový Sad – Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika, dievčenská spevácka skupina: A tie moje premiľenie čerešňe. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Katarína Mosnáková

23. Nový Sad – Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika, ženská spevácka skupina: Kvitňiže mi, kvitňi, Jaj, Bože, prebože, Každá ďiouka blázon. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Anna Crveniová

24. Nový Sad – Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika, mužská spevácka skupina: Regrútske piesne. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Anna Crveniová

25. Stará Pazova – Slovenský kultúrno-umelecký spolok h. Janka Čmelíka, ženská spevácka skupina: V našom šore biela ruža, Uďerila edna. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Zuzana Červenská

26. Šíd – Slovenský kultúrno-umelecký spolok, ženská spevácka skupina: Zmes slovenských ľudových piesní Viriasla mi ruža na kameňi. Skupinu nacvičila / piesňový materiál vybrala Blaženka Dierčanová

27. Vojlovica – Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, ženská spevácka skupina: Preľeťela lastovienka. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Vladimír Kolárik

28. Vojlovica – Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, mužská spevácka skupina: Nad Vojlovicou. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Vladimír Kolárik

29. Vojlovica – Orchester slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan. Orchester nacvičil Vladimír Kolárik

30. Vojvodina – Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké a folklórne stredisko Krajan, dievčenská spevácka skupina Krajanky: Zmes slovenských piesní z Gemeru a Rejdovej. Skupinu nacvičil / piesňový materiál vybral Michal Čiliak

 

16.00 Slávnostné defilé účastníkov 44. ročníka FFTT

 

17.00 Otvárací program

 

17.30 Prvý koncert tanečných súborov

1. Hložany – MOMS, tanečná skupina MOMS Hložany: Ak ma, milá, rada máš. Umelecký vedúci / autor choreografie Jaroslav Kriška

2. Aradáč – Kultúrne centrum, folklórny súbor Mladosť: Oberačka. Umelecký vedúci / autor choreografie Ivan Bagľaš

3. Vojlovica – SKUS Detvan: Ako bi sme ňeboľi. Autor choreografie Michal Čiliak

4. Pivnica – SKUS Pivnica, FS V pivnickom poli: Pán Boh vám daj, mamo moja, dobrí ďeň. Umelecký vedúci: Janko Merník

5. Neudau, Rakúsko – Tanečná skupina Tanzkreis

6. Silbaš – Aktív žien v Silbaši, folklórna skupina Silbašan: Krstiny. Umeleckí vedúci Ján Slávik a Jaroslava Širková. Autor choreografie: Ján Slávik.

7. Dobanovce – SKOS Šafárik: A ja taká... Umelecký vedúci / autor choreografie: Vladimir Radonjić

8. Selenča – KUS Jána Kollára: Keď som išiel kolo panskej záhrady. Umelecké vedúce Svetlana Zolňanová a Blanka Bujzášová. Autorka choreografie Ivana Žišková

9. Báčska Palanka – SKC Milana Rastislava Štefánika, dospelá tanečná skupina: U Rajzingerov. Umelecký vedúci Ferenc Štandi. Autori choreografie Michal Čiliak a Ferenc Štandi

10. Boľovce – KUS Sládkovič, mladšia skupina: Už dozreľi červenie jahodi. Umelecká vedúca Jarmila Zlochová. Autor choreografie Ján Tóth

11. Laliť – KUS Štefánik: Išlo ďiouča na vodu. Umelecká vedúca Marína Šimeková. Autor choreografie Ivan Slávik

12. Šíd – SKUS Jednota: Červená ružička. Umelecké vedúce Anna Farkašová a Jelena Nedićová. Autorka choreografie Ružena Červenská

13. Kovačica – Dom kultúry 3.októbra, tanečný súbor Rozmarín: Páračky. Umelecká vedúca / autorka choreografie Ivana Svetlíková

20.00 Druhý koncert tanečných súborov

1. Hložany – KOS Jednota, staršia tanečná skupina: Čo buďeme robiť s timi ženami. Umelecký vedúci Jaroslav Kriška. Autorka choreografie Mária Miškovicová

2. Stará Pazova – SKUS h. Janka Čmelíka, folklórny súbor Klasy: Veje vetrík, veje, po ovsenom KLASE. Umelecký vedúci / autor choreografie Zlatko Ruman

3. Kysáč – Ustanovizeň pre kultúru, informovanie a vzdelávanie, KIS Kysáč, folklórny súbor Vreteno: Piesne a tance z Telgartu. Umelecký vedúci / autor choreografie Vladimír Medveď

4. Lug – KUS Mladosť, mladšia tanečná skupina: A ja som, beťár som. Umelecký vedúci / autor choreografie Silvester Kolár

5. Petrovec – KUS Petrovská družina, mládežnícka tanečná skupina: Zahrajťe nám, muzikanťi. Umelecký vedúci / autor choreografie Ján Kováč

6. Jánošík – SKUS Jánošík: Už je ďiouka na Iľečke zrichtuvaná. Umelecká vedúca Martina Zríniová. Autorka choreografie Katarína Mosnáková

7. Boľovce – KUS Sládkovič, staršia skupina: Za horou, za dolou. Umelecká vedúca: Jarmila Zlochová. Autor choreografie: Zlatko Materák

8. Vojvodina – Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké a folklórne stredisko Krajan – Vojvodina: Zahrajťe mi, huci, tento krásny čardáš. Umelecký vedúci / autor choreografie Michal Čiliak

9. Padina – Dom kultúry Michala Babinku, tanečná skupina Holubička: V Paďine pri kostole, veselo je. Umelecká vedúca / autorka choreografie Martina Hlavčová

10. Hajdušica – KUS Bratstvo, mládežnícka tanečná skupina: Jaj, anjel mój, anjel mój. Umelecký vedúci Vladimír Hudec. Autorka choreografie Kvetoslava Mrďová

11. Erdevík – SKOS Erdevík: Erdevícka krčma nová. Umelecký vedúci Vladko Ďurík. Autor choreografie Ján Slávik

12. Kulpín – KUS Zvolen, mládežnícky folklórny súbor: Mau som koňe, oba boľi šárge. Umelecký vedúci / autor choreografie Michal Čiliak

13. Nový Sad – SKC P. J. Šafárika, folklórny súbor Šafárik: Od konopí po rubáč. Umelecký vedúci / autor choreografie Ivan Slávik

14. Hložany – KOS Jednota, mladšia tanečná skupina: Pod oblok. Umelecký vedúci / autor choreografie Jaroslav Kriška

15. Nový Sad – Folklórny súbor Vila. Umelecký vedúci / autor choreografie Milorad Lonić

16. Braväcovo, Slovensko – Foklórny súbor Bukovinka, Braväcovo.

 

22.15 Záverečný program a vyhlásenie víťazov 44. FF Tancuj, tancuj...

 

Sprievodné podujatia:

 

PIATOK 30. mája

19.30 Otvorenie výstavy fotografií Múzea vojvodinských Slovákov pomenovanej  Poznáte ma?

Výstavu pripravili: Anna Séčová Pintírová a Marijan Pavlov

20.00 Koncert FS Bukovinka, Braväcovo, Slovenská republika

 

SOBOTA 31. mája

11.00 Otvorenie Kuchyne starodávnych jedál

12.00 Otvorenie výstavy tradičných predmetov Vrťela bi sa, nemám koľesá, tancovala bi, aľe som bosá, ktorú pripravil Spolok žien Slovenka

19.00 Tanečný dom

 

Hosťujúce súbory:

Tanečná skupina Tanzkreis Neudau, Rakúsko

Folklórny súbor Vila,  Nový Sad

Folklórny súbor Bukovinka, Braväcovo, Slovenská republika

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Petrovec

 

 

44. Festival ľudových tanečných a speváckych skupín a orchestrov Tancuj, tancuj... sa v tomto roku uskutoční 31. mája 2014 v Hložanoch.

Festival sa spravidla uskutočňuje v Hložanoch, presnejšie za dva roky minimálne raz prebieha v Hložanoch a môže striedavo prebiehať aj v iných prostrediach.
Spravidla sa uskutočňuje v posledný víkend v máji.
Koncerty prebiehajú na javisku amfiteátra, ktorého kapacita je 2600 divákov.
Amfiteáter sa nachádza v rámci športovo-kultúrneho a osvetového strediska v Hložanoch.
Festival sprevádzajú etno výstavy, výstavy výtvarníkov a naposledy aj súťaže rybárov, poľovníkov a šachistov z prostredí odkiaľ prichádzajú aj účastníci folklórneho festivalu.
 Na doterajších ročníkoch Festivalu sa zúčastnilo vyše 30 000 účastníkov.
Laureátom 43. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... je Folklórny súbor V pivnickom poli pôsobiaci pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Pivnica.
 

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.