Objavljen godišnjak ZKVS Majak 2012

7. oktobar 2013
Projekti i programi kojima se ZKVS bavio protekle godine predstavljeni u najnovijem broju godišnjaka ZKVS Majak 2012.

Dragi čitaoci,

predstavljamo vam najnoviji broj godišnjaka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Maják 2012, u kome Vam pružamo kulturne sadržaje realizovane u 2012. godini. Pored tekstova i fotografija sa konkretnih događaja, u ovom godišnjaku možete pročitati i čitav niz recenzija i prigodnih članaka, koji kao i u prethodnim brojevima bliže ukazuju na kulturne pojave čiji smo svedoci bili.

U 2012. godini ZKVS završio je svoj prvi četvorogodišnji mandatni period, u kome su naše aktivnosti bile usmerene na finalizaciju srednjoročnih projekata i programa u oblasti očuvanja, unapređenja i razvoja naše slovačke kulture u Vojvodini, u Srbiji. Kao što smo naveli i u izveštaju o radu za 2012. godinu, ovu delatnost karakterišu epiteti kao što su: stručnost, afirmativni pristup, transparentnost, reprezentativnost i doslednost. Iako je reč o izvesnom instrospektivnom pogledu, obrazložili smo ga sledećim argumentima. Stručnošću smo se trudili da proniknemo u suštinu date oblasti i pri tome iskoristimo dosadašnja saznanja stečena kvalitetnim rešavanjima zadataka i izazova. U radu Zavoda stručnost se ispoljavala kroz razne aspekte (funkcionalan rad ustanove i reprezentativnost prostorija, potpuno legislativno pokriće njene delatnosti, kao i kreiranje ljudskih potencijala, razvijanje odnosa sa javnošću, javno zastupanje Zavoda...). Stručnošću su se odlikovali i svi projekti realizovani u Zavodu. U timove za realizaciju pozivani su takvi stručnjaci koji su zajedno sa zaposlenima u Zavodu permanentno i sistematski podizali kvalitet postojećih formi kulturnog izražavanja ili stvarali potpuno nove kulturne tvorevine.

Naslovna strana

Afirmativni pristup je svakako nadgradnja stručnosti, koja u velikoj meri ispoljava unutrašnje interesovanje za probleme koje zaposleni dnevno rešava, kao i entuzijazam koji pomaže pri rešavanju zadataka i prevazilaženju prepreka. Afirmativni pristup znači videti u određenoj pojavi više pozitivnih nego negativnih strana i znati ih približiti najširoj javnosti posredstvom kvalitetnih projekata. U suštini, to je propagacija, primenjivanje onih kvaliteta koje treba približiti i široj javnosti. Istovremeno, to je borba protiv stereotipa i predrasuda i stvaranje novog imidža moderne i razvijene zajednice. Afirmativni pristup u Zavodu verovatno je najviše došao do izražaja prilikom pripremanja publikacije Slovaci u Srbiji s aspekta kulture, kada su se utvrđivale specifičnosti trideset i četiri sredine u kojima su Slovaci imali ili imaju organizovan kulturni život, i kada se vizuelno i sadržinski skretala pažnja na manifestacije i mesta koje bi turisti mogli da posete. Afirmativni pristup je bio, pak, prisutan i u svim aktivnostima i dešavanjima koja su se odvijala bilo direktno u ZKVS ili u drugim sredinama u kojima je Zavod preuzimao organizaciju.

Transparentnost u radu predstavlja elementarnu dužnost svih institucija koje se finansiraju iz javnih budžetskih izvora. Trebalo bi da se dosledno primenjuje u svim sferama javne delatnosti. U doba elektronskih tehnologija transparentnost može da se realizuje posredstvom globalne mreže. Zahvaljujući njoj institucija može brzo i pouzdano da informiše široku javnost o svojoj delatnosti. U tom smislu Zavod već tri godine održava u radu kompleksni portal, koji informiše javnost ocelokupnoj infrastrukturi slovačke vojvođanske kulture: www.slovackizavod.org.rs. Kvalitet portala počiva na tome što se osim na slovačkom, pojedine teme predstavljaju i na srpskom jeziku, dakle za većinsko stanovništvo Srbije, a neki članci su dostupni i na engleskom jeziku. Reprezentativnost u radu garantuje da se razmatrana problematika – u našem slučaju slovačka vojvođanska kultura – u potpunosti savladava i da je na osnovu ovih saznanja moguće stvarati reprezentativne forme njene prezentacije. Na početku smo kreirali hijerarhijsku bazu podataka koja sadrži četiri osnovne grupe: savremeno stvaralaštvo (produktivnu kulturu), kulturno nasleđe, kulturu u medijima i kulturu u odnosu na širu javnost. Zahvaljujući brojnim istraživačkim i dokumentacionim projektima bilo je moguće organizovati aktivnosti, u kojima su bile predstavljene razne ličnosti i događaji od ključnog značaja za razvoj kulture ovdašnjih Slovaka. Reprezentativnost je odbrana od niskih standarda i kriterijuma u kulturnoj delatnosti, kao i od preferiranja subkulturnih pojava.

Doslednost obezbeđuje spremnost da se istraje u ispunjavanju zadataka i simbolizuje odgovoran pristup pri iznalaženju adekvatnih rešenja. Bez doslednosti bi mnoge dobre ideje ostale samo u domenu imaginacije. U slučaju manjinskih zajednica svaka neiskorišćena mogućnost predstavlja nepovratni gubitak. Odlagati probleme za „bolja vremena“ predstavlja rizik da možda neće imati ko da ih reši. Zbog toga je prilikom realizacije zadataka Zavod bio dosledan i to se ispoljilo na mnogim konferencijama, savetovanjima, književnim večerima, izložbama, debatama, kastinzima, obukama, treninzima, konkursima, festivalima, manifestacijama, prezentacijama mesnog, regionalnog i međunarodnog karaktera. Zahvaljujući ovim epitetima već nakon završenog prvog mandatnog perioda mogli smo konstatovati da smo ciljeve i zadatke postavljene prilikom osnivanja u velikoj meri i realizovali. Kulturni sistem vojvođanskih Slovaka je razvijen, obiman i pre svega kompleksan, a da bi bio funkcionalan neophodni su legislativni, institucionalni i finansijski mehanizmi koji će ga smestiti u novu, savremenu ravan karakterističnu za 21. vek. Naravno, bez ključnog elementa taj mehanizam i pored svih ostalih prednosti neće funkcionisati. Taj element smo mi sami. Slovaci u Vojvodini, Slovaci u Srbiji. Upravo zbog toga smo se odlučili da u drugom mandatnom periodu, koji se nastavlja u istom sastavu, održimo pravac i ujedno u potpunosti propagiramo zajedništvo i uzajamnost u realizaciji budućih programa slovačke kulture. S obzirom na ambiciozne planove, potrebno je sjediniti sav kreativni potencijal i savladati izazove, koji nas u oblasti kulture još čekaju.

Direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.
Pavel Surový ocenený prvou cenou v kategórii módna fotografia na medzinárodnej online súťaži International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF).
V sobotu 10.júla v Jánošíku bola uvedená do života nová kniha učiteľa a publicistu Martina Listmajera o tradičnom poľnohospodárstve a remeselníctve v tejto banátskej dedine.
Na nádvorí Slovenského domu v Aradáči sa v podvečer 11. júla 2021 uskutočnila prezentácia monografie Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 24. júna 2021 uskutočnila prezentácia novej knihy prof. Dr. Anny Marićovej Ľudové zvyka, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.