Ciklus "Radovi sa vezom"

1970-2012
Fondacija Brtka/Kresoja
puni vez na platnu