Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR ZKVS

 

2019 - 2023

Pokrajisnka vlada na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine dana 29. maja 2019. godine donela je Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za mandatni period 2019 - 2023. godine.

 

Nadzorni odbor ZKVS čine:

 

Zdenko Uhelji - predsednik

Nataša Simonović - članica

Jasna Struhar - članica

 

Zdenko Uhelji

 

 

Rođen je 31. decembra 1972. u Zemunu, a živi u Staroj Pazovi. Završio je srednju medicinsku školu u Zemunu. Od 1982. godine radi u Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, gde se specijalizovao za oblast psihijatrije. Godine 1982. postao je aktivni član SKUD-a “Heroj Janko Čmelik” u Stara Pazovi - prvo kao glumac u dečjim predstavama, kasnije kao plesač, pevač, vođa folklornog ansambla “Klasje”, a trenutno je izvršni direktor SKUD-a “Heroj Janko Čmelik” i peva u amatersksom crkvenom horu Tilija.

 

 

 

 

 

Nataša Simonović

 

Jasna Struhar

 

Jasna Struhar (1987. Novi Sad) je osnovnu školu pohađala u Bačkom Petrovcu kao i Gimnaziju „Jan Kolar“. Diplomirala je na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Živi u Bačkom Petrovcu gde radi kao vaspitač u predškolskoj ustanovi „Včielka“. Ističe važnost negovanja kulture, jezika i tradicije od najranijeg detinjstva, što se trudi kroz svoj rad sa decom i da postigne. Kao mala učestvovala je nekoliko puta na festivalu Slovačke narodne muzike „Spievajže si, spievaj“ a jedno vreme radila je i na lokalnoj televiziji. Udata je, ima dvoje dece.

 

 

 

2017 - 2019

Pokrajisnka vlada na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine dana 14. februara 2017. godine donela je Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za mandatni period 2017 - 2021. godine.

 

Nadzorni odbor ZKVS u periodu 2017 - 2019 činili su:

Vladislav Tarnoci - predsednik

Viliam Slavka - član

Jarmila Bohuš - član

 

Vladislav Tárnoci

Vladislav Tarnoci (29. 12. 1980., Novi Sad) pravnik. Završio je gimnaziju „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu i Pravni fakultet u Novom Sadu, oblast: Zaštita ljudskih prava-ustavni i međunarodni okvir. Napisao je stručne radove „Ustavna žalba - supsidijarnost ustavne žalbe“ i “Neposredna primena međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava“.

Obavljao je poslove sudijskog pripravnika u Opštinskom sudu u Bačkoj Palanci (2005.-2008.), funkciju šefa kabineta predsednika Opštine Bački Petrovac i sekretara Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (2008. – 2011.), funkciju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (2011. – 2015.) a od 2015. godine vrši funkciju Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac.

 

Viliam Slavka

 

 

Viliam Slavka je rođen 12. jula 1981. godine u Bačkoj Palanci. Studirao je pravo u Novom Sadu a kasnije se upisao na Fakultet političkih nauka u Beogradu. Šest godina je radio u Skupštini opštine Bačka Palanka a danas radi kao pomoćnik predsednika Opštine Bačka Palanka. 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmila Bohušová

 

 

Jamila Bohuš je rođena 7. avgusta 1975. godne u Gložanu. Studirala je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i dobila titulu diplomirani ekonomista. Od 2003. godine je vlasnica preduzeća DOO "Agroplod Gložan". U periodu 2006 – 2009. godine radila je kao direktor marketinga u Kineskom preduzeću "Agro-care chemical industry group limited" u Begeču. 

Bavi se i pevačkom karijerom u okviru koje je izdala i nekoliko CD albuma slovačke popularne muzike. Član je Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i član Izvršnog veća za kulturu slovačke nacionalne manjine. 

 

2012 - 2016

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine je na 176. sednici održanoj 10. jula 2012. godine Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođnskih Slovaka. 

Martin Zloh, predsednik

Ana Hrćan-Leskovac, član

Jan Majorski, član

 

2008 - 2012

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 29. aprila 2008 godine, na predlog Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine donelo je Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.

Martin Zloh, predsednik

Ana Hrćan-Leskovac, član

Jaroslav Hrebik, član

 

 

Martin Zloh

Martin Zloch

 

Martin Zloh rođen je 8. juna 1964. godine u Kovačici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

U svojoj karijeri obavljao je niz značajnih funkcija u oblasti ekonomije. U periodu od 1994-1995 godine radio je na poslovima finansijskog direktora fabrike obuće " Moda" u Debeljači. Nakon toga prelazi na poslove komercijalnog direktora u poljoprivrednom preduzeću ZZ " Padina " u Padini.

U organima uprave Skupštine opštine Kovačica zaposlen je od 1997. godine i to na funkciji budžetskog kontrolora. Sa dolaskom promena, kao istaknuti poznavalac ekonomije, 2000. godine imenovan je za načelnika za finansije i budžet Skupštine opštine Kovačica, a u septembru 2003. godine izabran je za Pokrajinskog sekretara za finansije. Od 2004. - 2012. godine obavljao je funkciju potpredsednika Skupštine AP Vojvodine. Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Jan Majorski

Jan Majorski

 

Jan Majorski je rođen 23. oktobra 1951 u Staroj Pazovi. Po zanimanju je električar.

Od 1972. do 1980. godine je radio u firmi Lifam u Staroj Pazovi. 1980. godine je osnovao privatnu firmu za izradu plastike. Tamo je radio do 2004 godine. U četvorogodišnjem mandatu 2004 - 2008 je bio poslanik u Skupštini AP Vojvodine. Danas je potpredsednik NSSNM za Srem i član Uprave KUD-a Janko Čmelik u Staroj Pazovi i član Upravnog odbora MOMS Stara Pazova.

Oženjen je, ima dvoje dece i troje unuka.

 

Anna Hrćan-Leskovac

Anna Chrťanová Leskovac

 

Anna Hrćan-Leskovac rođena je 1969. godine u Novom Sadu. Završila je Pedagoški fakultet u Somboru.

Radila je kao učiteljica u OŠ Ljudovita Štura u Kisaču, u slovačkoj redakciji TV Vojvodine a od 1998. godine zaposlena je kao glavni i odgovorni urednik Radija Kisač u okviru Kulturno-informativnog centra, ustanovi za kulturu, informisanje i obrazovanje.

Samo dve godine kasnije postala je direktor ove kulturne ustanove a samim tim i direktor Dečijeg folklornog festivala " Od zlata kapija ". Funkciju direktora je obavljala do 2015 godine.

2016 godine je imenovala za direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka.