ÚKVS na návšteve v Spolku slovenských žien v Kysáči

16. januára 2014
Spolok slovenských žien v Kysáči zorganizoval večierok, na ktorom predstavili najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vojvodinských Slovákov.

Na podnet predsedníčky Spolku slovenských žien v Kysáči, Ľudmily Berédiovej Stupavskej, v stredu, 15. januára v knižnici Michala Babinku v Kysáči so začiatkom o 19.00 hodine bol usporiadaný večierok, na ktorom mal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov možnosť predstaviť svoju prácu.

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Milina Sklabinská, priblížila prítomným aktivity, ciele a účel tejto ustanovizne, pričom sa zamerala na najnovší muzikologický zborník, venovaný cirkevnej hudbe vo Vojvodine, čiže Zborník prác 8. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, v znamení ktorého sa niesol i celý večierok. Cieľom tohto zborníka bolo zmapovať súčasnú situáciu cirkevnej hudby vo všetkých slovenských vojvodinských prostrediach, ale zrovna tak i siahnuť do dejín a zachovať pred zabudnutím samé začiatky v tejto oblasti, čo sa pri niektorých dedinách v tomto zborníku úspešne podarilo.

Zmapovaním situácie cirkevnej hudby v Kysáči do tohto zborníka prispela Ľudmila Berédiová Stupavská, ktorá svoj príspevok i prečítala. V súlade s témou tohto večierka, odzneli tu i nábožné piesne z evanjelického spevníka.

Večierok prebiehal v príjemnej atmosfére, výmene názorov a besedovaní o rôznych záležitostiach vojvodinských Slovákov.

Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská vyjadrila vďaku za pozvanie a organizáciu takéhoto podujatia, ako i presvedčenie, že spolupráca so Spolkom slovenských žien v Kysáči bude úspešne pokračovať i naďalej.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.
V stredu 22. decembra sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov opäť hemžil deťmi.