Voľby do národnostných rád národnostných menšín budú 26. októbra 2014

15. augusta 2014
Voľby do národnostných rád národnostných menšín sa uskutočnia 26.10.2014.

Voľby do národnostných rád národnostných menšín sa v súlade s ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS č. 72/2009, 20/2014 – rozhodnutie ÚS a 55/2014) uskutočnia 26.októbra tohto roku.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku s volebným právom, aby sa, ak to doteraz neurobili, zapísali do osobitného voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny, čím splnia podmienku účasti na voľbách do národnostnej rady ako orgánu kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Účasťou vo voľbách si volíme svojich zástupcov a preberáme na seba časť zodpovednosti za zachovanie vlastnej identity, prispievame k zlepšeniu postavenia slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma a posilňujeme duch tolerancie a demokracie v spoločnosti. 

Volebné právo príslušníkov národnostných menšín na voľby do národnostných rád predpokladajú právo príslušníkov národnostnej menšiny:

             voliť členov národnostnej rady,

             byť volený do národnostnej rady,

             navrhovať kandidátov na členov národnostnej rady,

             byť informovaným o voľbách do národnostnej rady,

             byť informovaný o kandidátoch na členov národnostnej rady a o ich programoch,

             byť zapísaný do osobitného voličského zoznamu národnostnej menšiny,

             právo na ochranu práv súvisiacich s voľbou národnostnej rady.

 

Príslušník slovenskej národnostnej menšiny získava právo voliť členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ak spĺňa Ústavou a zákonmi definované požiadavky na získanie aktívneho voličského práva.

Osobitnou podmienkou na získanie aktívneho voličského práva voliť členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je zápis do Osobitného voličského zoznamu slovenskej národnostnej menšiny v súlade s ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

Právo byť volený do národnostnej rady má príslušník slovenskej národnostnej menšiny, ktorý spĺňa hore uvedené podmienky a nevykonáva funkciu sudcu, prokurátora, alebo sudcu Ústavného súdu.

Aktualizáciu osobitných voličských zoznamov, resp. ich zmeny, doplnenia, opravy a výmaz majú na starosti obecné a mestské oddelenia pre všeobecnú správu.

Príslušníci slovenskej národnostnej menšiny si môžu skontrolovali správnosť údajov (predovšetkým adresu bydliska) v Osobitnom voličskom zozname, a tak predísť prípadným problémom so včasným doručením informácie o termíne a mieste hlasovania v nadchádzajúcich voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. 

Do osobitných voličských zoznamov je možné zapísať sa do 18. augusta. V ten deň bude zoznam zatvorený, aby sa mohlo vyniesť rozhodnutie o tom, či národnostná menšina získala právo na elektronické voľby. Potom sa zoznamy zase otvoria.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Spomienky Martina Jonáša ožili v Jonášovom dome
Počas desiatich rokov pôsobenia Galérie SND v jej priestore svoje práce vystavilo vyše 150 domácich a zahraničných autorov.
Obrazy Zuzky Medveďovej a srbsko-slovenské literárne styky
Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka so Starej Pazovy pripravili nové divadelné predstavenie. Premiéra predstavenia Cesta ku šťastiu sa uskutočnila v piatok 28. mája v divadelnej sále.
Jana Rumanová zo Starej Pazovy obsadila prvé miesto v kategórii starších recitátorov na tohtoročnej prehliadke recitátorov Básnik môjho rodu, ktorá sa uskutočnila vo Valjeve v dňoch 28. a 29. mája.
Panelová diskusia venovaná aktuálnym problémom v divadlách vojvodinských Slovákov v podmienkach pandémie sa uskutočnila v stredu 28. apríla v Starej Pazove.
Na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa v sobotu 24. apríla o 13.00 hodine uskutočnil slávnostný program k stému výročiu narodenia básnika Paľa Bohuša.
Retrospektívna výstava Miry Brtkovej (1930 – 2014) REFLEXIE bola otvorená v utorok 16. marca 2021 v Múzeu mesta Belehrad v Resavskej ulici číslo 40b.
Koniec zimného obdobia a začiatok jarného v Starej Pazove priniesol online koncert, výstavu insitného umenia a online recitačnú súťaž.
V stredu 31.marca sa v ÚKVS uskutočnila prezentácia najnovšieho, 6. knižného titulu z edície Doktorské dizertácie.