Verifikované pravidlá festivalov osobitného významu

1. septembra 2014
Sedem celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov sa v nadchádzajúcom období budú organizovať podľa nových pravidiel.

V súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín naša najvyššia legálna a legitímna ustanovizeň Národnostná rada slovenskej národnotnej menšiny v roku 2011 vymenovala 7. slovenských festivalov v Srbsku za podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu. Sú to: Prehliadky slovenských divadelných ochotníckych súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3xĎ, Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána a Festival sólistov slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli.

Znamená to, že Národnostná rada Slovákov nielen finančne prispieva na organizáciu týchto festivalov a na pokrajinských sekretariátoch odporúča tieto podujatia ako významné a dôležité projekty, ale Národnostná rada preberá spoluzakladateľské práva a postupne s obecnou, resp. miestnou správou a slovenským spolokom v prostredí, v ktorom sa festival koná, podpisuje zmluvy, v ktorých sú definované práva a povinnosti spoluzakladateľov a spoluorganizátorov festivalov. Okrem miestnej samosprávy a miestneho spolku do organizácie sa zapája aj ďalšia naša ustanovizeň - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Foto: NRSNM

Všetci spoločne sa podieľali na príprave pravidiel a kritérií festivalov a najmä za to boli zodpovedné jednotlivé komisie pri Výbore pre kultúru NRSNM, ktorých výsledkom je pripravených 7. pravidiel festivalov celomenšinového významu. Tieto pravidlá potom ešte kontroloval a schvaľoval Výbor pre kultúru NRSNM a posunúl pravidlá na zasadnutie NRSNM.

Na 20. zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Aradáči dňa 23. júna 2014 sa okrem iného verifikovali pravidlá festivalov. Ako nás informovali z NRSNM, väčšinou hlasov (štyria členovia sa hlasovania zdržali) boli verifikované pravidlá siedmych festivalov osobitného významu. Keďže pri jednom z pravidiel (DFF Zlatá brána) na zasadnutí boli jednotlivé pripomienky, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vyzvala všetkých členov rady, ktorí majú pripomienky, aby ich zaslali v písanej forme a aby sa prípadne mohli zaradiť do pravidiel.

Záber z 20. zasadnutia NRSNM

Pravidlá obsahujú všeobecné údaje o Festivale, o jeho názve, logu, zvučke, termíne konania a pod., tiež o jeho spoluorganizátoroch a spoluzakladateľoch a ich povinnostiach. Tu sa nachádzajú aj zámery a úlohy festivalu, kritériá účasti, hodnotenie a financovanie festivalu. Veľká pozornosť sa venuje orgánom festivalu, tj. povinnostiam Organizačno-správnej rady, Programovej rady, koordinátora a Realizačného výboru.

Takto detailne rozpracované pravidlá by mali prispieť ku kvalitnejšiemu organizovaniu 7. celomenšinových festivalov osobitného významu.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V stredu 20. októbra sa v Novom Sade uskutočnilo vyhodnotenie 11. ročníka fotosúbehu ÚKVS.
V Dobanovciach si v tomto roku pripomínajú 160. výročie príchodu Slovákov do tejto osady a 130 rokov od založenia fílie.
Medzi spoločné dolnozemské projekty na rok 2021 v dohode signatárov zo Srbska, Rumunska a Maďarska bola zahrnutá aj výstava 25 ročníkov Festivalu vážnej hudby Jarné nôty.
V utorok 5. októbra 2021 zomrel popredný padinský insitný maliar Martin Pap.
Vo štvrtok 30. septembra sa v galérii ÚKVS uskutočnila vernisáž výstavy umeleckých fotografií nášho popredného fotografa Michala Madackého.
Slováci v Starej Pazove si pripomenuli 250. výročie od príchodu prvých slovenských rodín do tejto osady. Slávnostný program pri tejto príležitosti sa uskutočnil v sobotu 2. októbra v divadelnej sieni.
Združenie pazovských žien si v tomto roku pripomína sté výročie založenia. Oslava sa uskutočnila v sobotu 2. októbra v Klube VHV tamojšieho SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka.
Dňa 29. sepmtembra 2021 zomrela naša významná kovačická insitná maliarka Alžbeta Čížiková.
Vyšla nová publikácia v edícii Doktorské dizertácie
Prestížnu regionálnu cenu získali Dagmar Máriu ANOCA z Rumunska, Mária Katarína Hrkľová zo Slovenskej republiky a Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu.