Zvíťazili ochotníci zo Starej Pazovy

7. apríla 2015
V poradí 21. ročník festivalu DIDA trval od 27. marca do 5. apríla 2015 v Pivnici, v organizácii Ochotníckeho divadla Janko Čeman. Za 9 festivalových dni bolo predvedených 17 divadelných predstavení.

Za najúspešnejšie predstavenie je vymanované predstavenie Živý bič autora Mila Urabana, režisérky Aničky Balážovej a v prednese ochotníkov SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy. Tento súbor postúpi na na festival Palárikova Raková v Čadci na Slovensku. Toto rozhodnutie vyniesla posudzovacia komisia, ktorá pracovala v zložení: Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Zuzana Týrová a Vladimír Valentík.

Správa posudzovacej komisie:

V súťažnej časti podľa pravidiel Didy vystupujú súbory, ktoré nacvičili divadelnú inscenáciu slovenského dolnozemského autora, alebo ostatných dolnozemských autorov, ak priamo alebo nepriamo hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi. Teda tohto roku to boli tieto súbory:

Kolektív kreatívnych amatérov Kovačica – KOKRAM s predlohou Dragana Karlečíka pod názvom I na U, v réžii Danky Svetlíkovej a Dragana Karlečíka,

Kultúrne centrum Aradáč, divadelná sekcia Branislava Vierga, s predlohou Láska, alebo niečo tomu podobné, ktorú napísal Jano Hrubík a režírovali Jano Hrubík a Ján Zvara,

Ochotnícke divadlo Michala Benku – Uču pri KUS Štefánik z Laliťe, s predlohou Byko sa pustil, autora Jana Hrubíka, v réžii Maríny Párnickej,

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zahralo hru Naša, autora Vladimíra Hurbana Vladimírova, a réžiu mal na starosti Rastislav Zorňan,

Kultúrno-informačné stredisko Kysáč, Ochotnícke divadlo Kysáč, zahralo hru Sladká päťdesiatka, autora Jána Chalupku, v réžii Jána Privizera.

Žiaci Základnej školy 15. Októbra z Pivnice podali inscenáciu na motívy knihy Márie Kotvášovej-Jonášovej Len tak, a autorky a režisérky boli Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová,

Deti z Ustanovizne pre kultúru, informovanie a vzdelávanie Kultúrno-informačného strediska Kysáč, Ochotnícke divadlo Kysáč, hrali na text Svetlany Gaškovej – Zázračná kniha, ktorá aj režírovala predstavenie.

Teda týchto 7 vypočítaných predstavení súťažilo o cenu za najlepšiu divadelnú inscenáciu, dramatizáciu, cenu Janka Čemana, 3 herecké ceny a zároveň i cenu za najlepšie predstavenie.

Iba o cenu za najlepšie predstavenie, ktoré bude tohtoročnú Didu predstavovať na festivale Palárikova – Raková v Čadci, na Slovensku, okrem už uvedených predstavení súťažili aj nasledujúce predstavenia slovenských autorov:

Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca s hrou Kataríny Hitzingerovej: Hore nohamy, v réžii Hany Tancikovej,

Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca s hrou autora a režiséra Petra Sergea Butku: Od zajtra nepijeme,

SKUS Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV, Stará Pazova s hrou podľa románu Mila Urbana – Živý bič, ktorú režírovala Anička Balážová,

Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen – Detské divadielko Kulpín, na námet ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského – Soľ nad zlato, v réžii Moniky Necpálovej,

Divadelná sekcia Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s inscenáciou Jána Uličianskeho – Cesta ku šťastiu, ktorú režírovala Anička Balážová a Ivan Ječmen.

Mimo konkurencie, teda nie v súťaži o cenu, ale pre naše potešenie vystúpili:

hostia zo Slovenska, víťazi festivalu Palárikova – Raková v Čadci, Divadelný súbor Jána Chalupku, mesta Brezno, s hrou Staroba, autorky a režisérky Dany Turanskej,

hostia Divadelného súboru Daxner z Tisovca, zo Slovenskej republiky, s hrou Slučka pre dvoch, autora Ivana Bukovčana a v réžii Michala Stejskala,

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice – Dokonalá analýza v podaní papagája, autora Tenessee Williamsa, v réžii Jána Kmeťka,

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice – členovia detskej scény podľa rozprávky z Kanady autora a režiséra Petra Hudáka,

a  na počesť odmenených, ale i všetkých divákov dnes večer vystúpia členovia Divadla VHV, scény pri Dome kultúry 3. októbra z Kovačice, s divadelnou inscenáciou, ktorá zvíťazila na minuloročnom Vavríne v Kovačici – Starý frfloš autora Carla Goldoniho a v réžii Jána Makana.

 

Keď ide o počet divadelných inscenácii, môžeme byť úplne spokojní. Aj s kvalitou prednesu stvárnených postáv tiež, trochu menej sme spokojní, s hovorenou spisovnou slovenčinou v niektorých hereckých prednesoch, čo sa pri ďalších podaniach môže napraviť. Najspokojnejší sme, ba aj hrdí my ako porota, ale i organizátori tohto festivalu, že sa na tohtoročnej Dide hrali až 3 inscenácie, našich slovenských dolnozemských autorov, zaradených do knihy Nová slovenská vojvodinská dráma II, ktorá vyšla vlani pri príležitosti 20-tej jubilejnej Didy, práve vďaka tomuto festivalu, lebo si to tie inscenácie zasluhujú. Teda zámer tohto festivalu sa napĺňa a divadelné súbory si ľahšie môžu nájsť texty pre svoju činnosť, lebo sú zhrnuté už v dvoch knihách, a odo dneška začíname zbierať texty pre novú, tretiu knihu, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta aspoň o  9 rokov.

Tohtoročnú Didu obohatili 4 sprievodné akcie: dokumentárna výstava 150 rokov novín a časopisov vo Vojvodine, autora Vladimíra Valentíka, samostatná výstava voľnej výtvarnej tvorby mladej akademickej výtvarníčky Andrey Merníkovej, výstavný spomienkový kútik Janka Čemana, ako i veľmi úspešne realizované Vítanie jari s knihou, ktoré čítaním úryvkov z novovydaných kníh pomohli žiaci Základnej školy 15. októbra z Pivnice, pod vedením učiteľky Tatiany Kolárovej.

Pred samotným udelením cien môžeme sa pochvalne zmieniť o usilovnosti členov Ochotníckeho divadla Janka Čemana pri organizovaní tohto festivalu, ale aj okolo úpravy tejto divadelnej siene v dnešných materiálne neblahých časoch, ako i o obecenstve, ktoré sledovalo predstavenia. Pravda je, že na niektorých predstaveniach bolo menej divákov, ale na to hádam vplývala jar a jarné práce, lebo menej ľudí bolo hlavne počas pracovných dní. Preto je na organizátorovi, aby riešil ako ďalej robiť, ak sa prihlási taký veľký počet súborov ako tohto roku. Taký ohlas za predchádzajúcich 20 rokov nebol.

Výsledky práce posudzovacej komisie sú takéto:

V konkurencii dvoch nových divadelných textov: I na U, autora Dragana Karlečíka a Zázračná kniha, autorky Svetlany Gaškovej, cenu udeľujeme Draganovi Karlečíkovi, členovi divadelného súboru KOKRAM z Kovačice za divadelný text I na U . Teda je to prvý nový text do novej, tretej zbierky divadelných inscenácií.

Cenu Janka Čemana udeľujeme predstaveniu Sladká päťdesiatka v podaní divadelníkov KIS Kysáč – Ochotnícke divadlo Kysáč, ktoré režíroval Ján Privizer.

Vesne Kámaňovej a Jarmile Čobrdovej udeľujeme cenu za dramatizáciu textu Len tak? na motívy knihy Mať pätnásť je také ťažké, autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej. Podľa tohto textu hrali žiaci ZŠ 15 októbra z Pivnice.

Cenu za herecký výkon si zaslúžili mnohí, ale my sme ich rozdelili takto:

1. Ján Jambrich z Kysáča dostal cenu za stvárnenie úlohy Ľuba v predstavení Sladká päťdesiatka.

2. Miroslav Sabo z Kovačice za úlohu vojaka v predstavení I na U.

3. Jaroslav Čapeľa z Aradáča za úlohu Serváca v divadelnej hre Láska alebo niečo iné a Anna Zorňanová z Nového Sadu za úlohu Naši v hre Naša.

S potešením konštatujeme, že sme na tohtoročnom divadelnom festivale v Pivnici mali až 5 detských predstavení, teda aj veľký počet detí, budúcich veľkých hercov a rozhodli sme sa udeliť knižné odmeny, ktoré zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum, najvýraznejším hercom z každého detského predstavenia. Sú to:

Tiana Čobrdová z Pivnice, ktorá hrala Inu a neskôr režisérku v predstavení Len tak.

Ema Francistyová z Kysáča za úlohu Sáry v predstavení Zázračná kniha,

Vladimír Zima z Kulpína za úlohu Jakuba v predstavení Soľ nad zlato,

Marta Kukučková zo Starej Pazovy za úlohu Kristíny v predstavení Cesta ku šťastiu,

Gustáv Merník z Pivnice za úlohu v predstavení Pes Jeana Labadieho.

 

Dopracovali sme sa k cene za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora, ktoré bude predstavovať festival DIDA na festivale Palárikova Raková v Čadci na Slovensku. Je to predstavenie Živý bič autora Mila Urabana, režisérky Aničky Balážovej, ktoré zahrali ochotníci SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV, Stará Pazova.

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Výstava grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Vo štvrtok 12. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, sa v ÚKVS o14.30 h uskutoční vernisáž grafík a koláží akademickej grafičky Daniely Markovej ROVINA.
V Galérii SND v Kysáči v sobotu 7. augusta 2021, slávnostne otvorili 6. Bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov, na ktorom vystavujú štrnásti autori.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 29. júla otvorená výstava majstrov insitného umenia Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej.
Pavel Surový ocenený prvou cenou v kategórii módna fotografia na medzinárodnej online súťaži International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF).
V sobotu 10.júla v Jánošíku bola uvedená do života nová kniha učiteľa a publicistu Martina Listmajera o tradičnom poľnohospodárstve a remeselníctve v tejto banátskej dedine.
Na nádvorí Slovenského domu v Aradáči sa v podvečer 11. júla 2021 uskutočnila prezentácia monografie Slovom a obrazom o dvanástich ročníkoch festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa vo štvrtok 24. júna 2021 uskutočnila prezentácia novej knihy prof. Dr. Anny Marićovej Ľudové zvyka, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove v pondelok 21. júna otvorili výstavu diel malého formátu slovenských akademických maliarov – Korene 7.
V sobotu 19. júna sa v Báčskom Petrovci uskutočnil 65. ročník najstaršieho kultúrneho podujatia vojvodinských Slovákov – Literárne snemovanie.