ÚKVS predstavil svoju činnosť v Novom Pazare

28. marca 2011
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov príkladom dobrej praxe v ochrane, zveľaďovaní a rozvoji menšinovej kultúry v Srbsku.

S cieľom rozvíjať povedomie a bližšie opodstatniť úlohy a funkcie národnostných rád národnostných menšín príslušníkom národnostných spoločenstiev v Srbsku, v poslednej dobe bol usporiadaný rad programov a obsahov z oblastí, ktorými sa rady zaoberajú – vzdelávania, informovania, úradného jazyka a písma a kultúry národnostnýh menšín. Vzhľadom na to, že bošniacku národnostnú menšinu, ktorá je koncentrovaná v oblasti Sandžak očakávajú v najbližšej dobe nové voľby do Národnostnej rady, Organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (OSCE) prostredníctvom Misie v Srbsku, usporiadala v Novom Pazare zatiaľ tri okrúhle stoly, v rámci ktorých sa hľadali východiská a možné riešenia pre zveľadenie a rozvoj spomínaných oblastí bošniackeho spoločenstva.

Jeden z týchto okrúhych stolov sa konal v pondelok 28. marca t.r. v Novom Pazare a niesol sa v znamení témy Kultúra menšinových spoločenstiev - rozvoj kultúrnych politík a spravovanie kultúrnymi ustanovizňami. Kultúrna verejnosť bošniakov, presnejšie popredné osobnosti a kulúrny pracovníci z radov bošniakov si tak mali možnosť vypočuť príklady dobrej praxe z Vojvodiny, kde sídli 12 Národnostných rád a kde od roku 2008 pôsobí aj päť menšinových Ustavov.

M.Sklabinská, J.Jokanovićová, D.Gruhonjić a M.Keveždi

Foto: ÚKVS

O tom, ako pracuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a aké programy rozvíja s cieľom ochrany, zveľadenia a rozvoja slovenskej kultúry v Srbsku hovorila riaditeľka tejto ustanovizne Milina Sklabinská. Moderátor okrúhleho stola žurnalista Dinko Gruhonjić osobitne vyzdvyhol portál, ktorý táto ustanovizeň prevádzkuje, ako výborný spôsob prezentovania celkového kultúrneho potenciálu jednej menšiny. Zároveň, o príslušnostiach Národnostných rád v oblasti kultúry hovoril riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov Miroslav Keveždi, ktorý zdôraznil význam týchto najvyšších legálnych a legitímnych menšinových ustanovizní keď ide o kreovanie a implementovanie kultúrnej politiky menšiny. Prítomní predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry mimoriadne ocenili prácu oboch Ústavov, prezentácie zhodnotili ako veľmi užitočné a netajili sa ani sympatiami voči slovenskej kultúre, ktorú považujú za rozvinutú a usporiadanú.

M.Sklabinská

Foto: ÚKVS

V obsiahlej debate, ktorá nasledovala sa hovorilo o výzvach s ktorými sa stretáva bošniacka komunita v oblasti kultúry ale aj o možných riešeniach, ktoré by zabezpečili kontinuovanú a odbornú prácu na poli bošniackej kultúry. Spolupráca relevantných inštitúcií a odbornosť garantom sú zachovania dedičstva ale aj rozvoja súčasných umeleckých foriem. V takom ovzduší bude možné hovoriť aj o prípadnom Ústave pre kultúru Bošniakov, pre ktorého založenie už existuje vypracovaný eleborát, a ktorý by mohol byť aktuály v nastávajúcom období.

Vzhľadom na vyjadrený záujem predstaviteľov kultúrnych ustanovizní a kultúrnych dejateľov z Nového Pazaru, pravdepodobe podobné iniciatívy vzájomného vymieňania pozitívnych skúseností budú pokračovať aj v budúcnosti.

Predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry a kultúrny dejatelia

Foto: ÚKVS

Najbližší okrúhly stôl bude venovaný úradnému používaniu jazyka a písma.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.
V stredu 22. decembra sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov opäť hemžil deťmi.