ÚKVS predstavil svoju činnosť v Novom Pazare

28. marca 2011
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov príkladom dobrej praxe v ochrane, zveľaďovaní a rozvoji menšinovej kultúry v Srbsku.

S cieľom rozvíjať povedomie a bližšie opodstatniť úlohy a funkcie národnostných rád národnostných menšín príslušníkom národnostných spoločenstiev v Srbsku, v poslednej dobe bol usporiadaný rad programov a obsahov z oblastí, ktorými sa rady zaoberajú – vzdelávania, informovania, úradného jazyka a písma a kultúry národnostnýh menšín. Vzhľadom na to, že bošniacku národnostnú menšinu, ktorá je koncentrovaná v oblasti Sandžak očakávajú v najbližšej dobe nové voľby do Národnostnej rady, Organizácia pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe (OSCE) prostredníctvom Misie v Srbsku, usporiadala v Novom Pazare zatiaľ tri okrúhle stoly, v rámci ktorých sa hľadali východiská a možné riešenia pre zveľadenie a rozvoj spomínaných oblastí bošniackeho spoločenstva.

Jeden z týchto okrúhych stolov sa konal v pondelok 28. marca t.r. v Novom Pazare a niesol sa v znamení témy Kultúra menšinových spoločenstiev - rozvoj kultúrnych politík a spravovanie kultúrnymi ustanovizňami. Kultúrna verejnosť bošniakov, presnejšie popredné osobnosti a kulúrny pracovníci z radov bošniakov si tak mali možnosť vypočuť príklady dobrej praxe z Vojvodiny, kde sídli 12 Národnostných rád a kde od roku 2008 pôsobí aj päť menšinových Ustavov.

M.Sklabinská, J.Jokanovićová, D.Gruhonjić a M.Keveždi

Foto: ÚKVS

O tom, ako pracuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a aké programy rozvíja s cieľom ochrany, zveľadenia a rozvoja slovenskej kultúry v Srbsku hovorila riaditeľka tejto ustanovizne Milina Sklabinská. Moderátor okrúhleho stola žurnalista Dinko Gruhonjić osobitne vyzdvyhol portál, ktorý táto ustanovizeň prevádzkuje, ako výborný spôsob prezentovania celkového kultúrneho potenciálu jednej menšiny. Zároveň, o príslušnostiach Národnostných rád v oblasti kultúry hovoril riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov Miroslav Keveždi, ktorý zdôraznil význam týchto najvyšších legálnych a legitímnych menšinových ustanovizní keď ide o kreovanie a implementovanie kultúrnej politiky menšiny. Prítomní predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry mimoriadne ocenili prácu oboch Ústavov, prezentácie zhodnotili ako veľmi užitočné a netajili sa ani sympatiami voči slovenskej kultúre, ktorú považujú za rozvinutú a usporiadanú.

M.Sklabinská

Foto: ÚKVS

V obsiahlej debate, ktorá nasledovala sa hovorilo o výzvach s ktorými sa stretáva bošniacka komunita v oblasti kultúry ale aj o možných riešeniach, ktoré by zabezpečili kontinuovanú a odbornú prácu na poli bošniackej kultúry. Spolupráca relevantných inštitúcií a odbornosť garantom sú zachovania dedičstva ale aj rozvoja súčasných umeleckých foriem. V takom ovzduší bude možné hovoriť aj o prípadnom Ústave pre kultúru Bošniakov, pre ktorého založenie už existuje vypracovaný eleborát, a ktorý by mohol byť aktuály v nastávajúcom období.

Vzhľadom na vyjadrený záujem predstaviteľov kultúrnych ustanovizní a kultúrnych dejateľov z Nového Pazaru, pravdepodobe podobné iniciatívy vzájomného vymieňania pozitívnych skúseností budú pokračovať aj v budúcnosti.

Predstavitelia bošniackych ustanovizní kultúry a kultúrny dejatelia

Foto: ÚKVS

Najbližší okrúhly stôl bude venovaný úradnému používaniu jazyka a písma.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Spomienky Martina Jonáša ožili v Jonášovom dome
Počas desiatich rokov pôsobenia Galérie SND v jej priestore svoje práce vystavilo vyše 150 domácich a zahraničných autorov.
Obrazy Zuzky Medveďovej a srbsko-slovenské literárne styky
Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka so Starej Pazovy pripravili nové divadelné predstavenie. Premiéra predstavenia Cesta ku šťastiu sa uskutočnila v piatok 28. mája v divadelnej sále.
Jana Rumanová zo Starej Pazovy obsadila prvé miesto v kategórii starších recitátorov na tohtoročnej prehliadke recitátorov Básnik môjho rodu, ktorá sa uskutočnila vo Valjeve v dňoch 28. a 29. mája.
Panelová diskusia venovaná aktuálnym problémom v divadlách vojvodinských Slovákov v podmienkach pandémie sa uskutočnila v stredu 28. apríla v Starej Pazove.
Na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa v sobotu 24. apríla o 13.00 hodine uskutočnil slávnostný program k stému výročiu narodenia básnika Paľa Bohuša.
Retrospektívna výstava Miry Brtkovej (1930 – 2014) REFLEXIE bola otvorená v utorok 16. marca 2021 v Múzeu mesta Belehrad v Resavskej ulici číslo 40b.
Koniec zimného obdobia a začiatok jarného v Starej Pazove priniesol online koncert, výstavu insitného umenia a online recitačnú súťaž.
V stredu 31.marca sa v ÚKVS uskutočnila prezentácia najnovšieho, 6. knižného titulu z edície Doktorské dizertácie.