17. ročník festivalu DIDA v znamení mladých

4. apríla 2011
Reprezentantom slovenského dolnozemského divadla na festivale Palárikova Raková v Čadci v roku 2012 bude Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice.
Víťazi festivalu DIDA 2011 s režisérom Jánom Kmeťkom

Tohtoročný festival DIDA na doskách Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici priniesol nové divadelné inscenácie dolnozemských autorov, ale aj predstavil divadelnú činnosť viacerých hosťujúcich súborov. Slávnostné otvorenie sa konalo 25. marca a záver a vyhodnotenie festivalu odzneli v nedeľu 3. apríla, kedy bola prečítaná aj správa posudzovacej komisie v zložení  Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Dr. Michal Týr a Vladimir Valentík v nasledovnom znení:

 

17-ty ročník festivalu DIDA 2011 sa uskutočnil v Pivnici dva víkendy za sebou: od 25-teho marca do 03.apríla. Právo účasti na DIDA majú všetky inscenácie predlôh slovenských a iných dolnozemských autorov, ak priamo alebo nepriamo hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi a inscenácie slovenských autorov v širšom zmysle slova, pričom však vystupujú iba v súťaži o cenu za najúspešnejšie predstavenie, ktoré bude reprezentovať festival DIDA na Palárikovej Rakovej v Čadci v Slovenskej republike.

Tohtoročného festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov sa zúčastnilo 10 divadelných súborov, pri čom boli tri hosťujúce a to: predstavenie autora Miloša Janaušeka, Alica v zázračnej krajine, ktoré nám predviedli herci Slovenského vojvodinského divadla Báčsky Petrovec v réžii Jána Čániho, potom predstavenie víťazov festivalu Palárikova Raková v Čadci, divadelného súboru pri MKC Spišská Nová Ves, Koperdani, autora Štefana Šimka a v réžii Ivety Liptákovej a hostia z Maďarska, členovia Slovenského divadla Vertigo s komédiou Umy si rúčky, ideme jesť, autora Petra Scherhaufera a v réžii Štefana Korenčiho.

Momentka z predstavenia Umy si rúčky, ideme jesť Slovenského divadla Vertigo

Festival obohatili aj dve sprievodné podujatia. Je to výstava olejomalieb Petra Valášeka a akcia Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou. Tuto akciu tu uzavreli s Vítaním jari s knihou, pričom predstavili, i keď málopočetným milovníkom knihy, svoje najnovšie knižné vydania s dôrazom na monografiu Pivničana Jozefa Valihoru Prozaické a poetické dielo Juraja Tušiaka.

 Do súťažnej časti bolo prihlásených 7 divadelných inscenácií: predstavenie Dlhý nos, ktoré podľa slovenskej ľudovej rozprávky zdramatizoval a zároveň aj režíroval Vlatko Miksad a zahrali ho členovia Matice slovenskej IIok z Chorvátska, predstavenie Poďme si zatarantovať, autorky a režisérky Eleny Hložanovej, ktorá nacvičila deti MOMS z Báčskej Palanky, predstavenie Komédia o láske, autora Angelo Beloko Ruzanteho a v réžii Anny Kovárovej, ktoré zahrali členovia Ochotníckeho divadla KlS Kysáč a Divadelnej skupiny Štúdio, predstavenie Výsluch autora Miroslava Demáka v réžii Danky Hriešikovej v podaní žiakov Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice, predstavenie Huch, autora a režiséra Jána Privizera, ktorý nacvičil mladých ochotníkov Ochotníckeho divadla KIS Kysáč, predstavenie pod názvom Kto sme? A sme vôbec? autorky Kataríny Mišíkovej, ktoré režíroval Ján Kmeťko s dospievajúcimi dievčatami Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice a predstavenie autora a režiséra Jána Chalupku Sladká paťdesiatka SKOS-u Detvan z Vojlovice.

Cenu za dramatizáciu získal Vlatko Miksad z Chorvátska

Svojráznosť 17-tého festivalu DIDA je divadlo v znamení mladých, čo vidieť z troch detských predstavení, a troch takmer úplne mládeneckých, čo nás veľmi teší a dáva nám opodstatnenú nádej, že slovenské divadlo bude žiť aj po nás. Nechceme povedať, že sme proti už skúseným hercom. Naopak. Od nich aj ďalej očakávame dobre výkony na javisku, ale aj aby dbali na mladých hercov, mladých ľudí a učili ich milovať divadlo a našu kultúru. A všetci spolu aby prilákali do divadla veľký počet obecenstva, aspoň tak, ako bolo na tohtoročnom festivale DIDA. Obecenstvu ďakujeme, že nás divadelných zanietencov sleduje a nezištne podporuje potleskom.

 Posudzovacia komisia v zložení Dr. Michal Týr, Vladimír Valentík a ja, Zuzana Tárnociová sme pozorne sledovali všetky predstavenia a každé môžeme za niečo pochváliť, ceny však všetci nemôžu dostať.

Cena Janka Čemana sa dostáva súboru, ktorý svojou inscenáciou podal najautentickejší obraz života dolnozemských Slovákov. Teraz to bolo Ochotnícke divadlo KIS Kysáč s divadelnou hrou Huch. Tohto roku z účinkujúcich súborov nikto nesiahol za staršou dramatickou tvorbou starších slovenských dolnozemských autorov. Na festivale boli 3 nové divadelné predlohy.

Text Poďme si zatarantovatť, už známej autorky Eleny Hložanovej je vhodný pre detské súbory, palanské deti ho dobre zdolali, Hložanová to zrežírovala veľmi dobre, deti sa pekne hrali, prirodzene správali na javisku, škoda len, že sa miestami nerozumelo rozprávanie, ale to je výsledok aj javiska, ktoré utlmuje, hltá zvuk, a tohto stoličkovo vŕzgajucieho hľadiska. Text Jána Chalupku Sladká päťdesiatka je zaujímavý, vtipný, a vhodný pre rozptýlenie hercov a obecenstva, čo vojlovickí ochotníci dosiahli aj včera večer.

Cenu za najlepšiu divadelnú predlohu získal Ján Privizer z Kysáča

Foto: Michal Ďurovka

Za najlepšiu divadelnú predlohu sme vybrali text Jána Privizera Huch. Okrem toho, že mal silný odkaz pre mládež a aj pre dospelých, dej tejto divadelnej hry nás všetkých pobavil a prvý raz sa zjavila na festivale DIDA nová divadelná predloha vo veršoch. To prevážilo, i keď by sme autorovi a režisérovi dali menšiu poznámku: na konci nie je potrebný hlas Big brother - veľkého brata, alebo hlas rozumu. To čo bolo na koniec povedané cez rozhlas, bolo všetko povedané stručne modene zabalené v samej hre a stačí s hrou iba zakončiť.

Videli sme početné dramatické úpravy, zásahy do textov, ale iba jednu dramatizáciu ľudovej rozprávky a preto sme sa rozhodli, že cenu za dramatizáciu dostane Vlatko Miksad pre rozprávku Dlhý nos.

Tohto roku bolo na javisku znovu veľa dobrých hercov, komisia musela z týchto dobrých vybrať tých najlepších, čo skutočne nebolo ľahko. My sme sa takto rozhodli:

Najlepším hercom DIDA 2011 sa stal Ivan Privizer z Kysáča, za stvárnenie úlohy Vlka v predstavení Huch, ktorý na výbornú stvárnil i úlohu Menata v predstavení Komédia o láske.

Druhú cenu získal Janko Grm z Vojlovice za úlohu: Ľuba Šima v predstavení Sladká päťdesiatka.

Dve tretie ceny dostali: Svetlana Gašková z Kysáča pre úlohu Susedy v hre Huch, ktorá bola výborná aj v úlohe Doramundy v divadelnej hre Komédia o láske. Tiež rovnoprávnu tretiu cenu dostala Palančanka Tijana Nosálova v role Tijany v predstavení Poďme si zatarantovať.

Cenu za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora tentoraz získalo predstavenie ochotníkov Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, pod názvom Kto sme? A sme vôbec? autorky Kataríny Mišíkovej a pod režisérskou taktovkou Jána Kmeťka, ktoré súťažilo iba o túto cenu. Toto predstavenie bude reprezentovať festival DIDA na Palárikovej Rakovej v Čadci v roku 2012.

 Ďakujeme Vám za pozornosť a organizátorom - Ochotníckemu divadlu Janka Čemana z Pivnice, ktorých môžeme iba pochváliť pre dobrú organizáciu aj tohtoročného festivalu DIDA, prajeme veľa úspechov na 18. Dňoch Janka Čemana v roku 2012.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove v pondelok 21. júna otvorili výstavu diel malého formátu slovenských akademických maliarov – Korene 7.
V sobotu 19. júna sa v Báčskom Petrovci uskutočnil 65. ročník najstaršieho kultúrneho podujatia vojvodinských Slovákov – Literárne snemovanie.
Detský výtvarný tábor v Petrovci - Slovenský ornament
Spomienky Martina Jonáša ožili v Jonášovom dome
Počas desiatich rokov pôsobenia Galérie SND v jej priestore svoje práce vystavilo vyše 150 domácich a zahraničných autorov.
Obrazy Zuzky Medveďovej a srbsko-slovenské literárne styky
Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka so Starej Pazovy pripravili nové divadelné predstavenie. Premiéra predstavenia Cesta ku šťastiu sa uskutočnila v piatok 28. mája v divadelnej sále.
Jana Rumanová zo Starej Pazovy obsadila prvé miesto v kategórii starších recitátorov na tohtoročnej prehliadke recitátorov Básnik môjho rodu, ktorá sa uskutočnila vo Valjeve v dňoch 28. a 29. mája.
Panelová diskusia venovaná aktuálnym problémom v divadlách vojvodinských Slovákov v podmienkach pandémie sa uskutočnila v stredu 28. apríla v Starej Pazove.
Na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa v sobotu 24. apríla o 13.00 hodine uskutočnil slávnostný program k stému výročiu narodenia básnika Paľa Bohuša.