Zborník prác 6. muzikologickej konferencie

23. decembra 2011
Z tlače vyšiel Zborník prác 6. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, ktorá sa konala na tému Slovenská hudba vo Vojvodine_2010.

Základným ukazovateľom rozvoja každej spoločnosti je vyhľadávanie kreatívnych a inovačných prístupov vo všetkých vedných disciplínach. Vyplýva najmä z rýchleho technologického rozvoja a v tom zmysle aj zo zmien spôsobu života a životných návykov, ktoré z toho vyplývajú. Celkovým zmenám a globalizačným procesom podliehajú aj výchovno-vzdelávacie procesy a s nimi aj spôsob hudobnej výuky. Denne ovplyvňované rôznymi typmi hudby z najrozličnejších druhov médií, dnešné deti potrebujú aj nový prístup ich hudobného pedagóga, ktorý im pomôže intenzívnejšie vnímať a lepšie tým vnímaným zvukom aj rozumieť. Práve z toho dôvodu sa súčasné metódy hudobnej pedagogiky, šité na mieru každého jednotlivca, v čím väčšej miere využívajú v hudobno-výchovnom procese.

VI. muzikologická konferencia na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa konala 11. decembra 2010, práve priniesla rad podnetných hudobno-vedných príspevkov na tému Inovačné metódy v hudobnej pedagogike. Pod jej organizáciu sa aj tentokrát podpísali Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Jej cieľovou skupinou boli učitelia hudobnej kultúry, ktorých poslaním je predovšetkým vytvárať priamy a pozitívny vzťah detí k hudbe, rozvíjať ich hudobný vkus a celkovú hudobnú problematiku predstaviť im zrozumiteľným a prijateľným spôsobom.

Zámer konferencie – priblížiť tunajším slovenským hudobným pedagógom nové hudobno-výchovné prístupy a prispieť tak k rozvoju a zveľadeniu ich každodennej činnosti, sa plne odzrkadľuje aj v zborníku prác. Zborník je zároveň istousi príručkou, v ktorej čitateľ nájde praktické rady a nápady ako oblasť hudby priblížiť jej malým a veľkým recipientom. Hudba je tu na to, aby život spríjemnila, obohatila a aby človeku prinášala tie najvznešenejšie pocity. Všetky príspevky hovoria práve o tom, ako deti naučiť vnímať hudbu a uviesť ich do procesov jej tvorby, stvárňovania alebo percipovania, presnejšie priviesť ich k tomu, k čomu má jednotlivec najbližšie.

Zborník obsahuje texty piatich autorov, zverejnených v slovenskom jazyku, tiež v jednotlivých prípadoch aj v originálnom českom a srbskom jazyku. Zborník tak obsahuje nasledovné texty: Staré a nové učebné osnovy pre vyučovanie hudby a ich uplatnenie v pedagogickej praxi autorky Mgr. Emílie Stankovićovej, Nové trendy českej hudobnej výchovy v súčasnom systéme vzdelávania autorky dr. Evy Jenčkovej, Východiská a zásady funkčnej hudobnej výchovy autora Mgr. art. Tomáša Boroša, Nové slovenské učebnice Hudobnej kultúry, pre základné školy na území Srbska autorky Marieny Stankovićovej Krivákovej a Vyučovanie hudobnej kultúry po slovensky na základných školách v Srbsku autora Pavla Tomáša ml. Úvodný text, resumeá v slovenčine a v srbčine ako aj celkový koncept zborníka podpisuje Mgr.art. Milina Sklabinská, editorka tohto vydania.

Zborník vyšiel v náklade 300 výtlačkov. Vizuálnu identitu aj tentokrát podpisuje dizajnérka Jasmina Simonovićová, ktorá titulnú stranu spracovala podľa pôvodného návrhu autorky Kataríny Balážikovej. Zborník bude distribuovaný zdarma, hudobníkom, hudobným pedagógom a ďalším hudobným zanietencom, ktorým by táto vzácna príručka mohla byť užitočnou v každodennej praxi.

Všetci záujemcovia si zborník môžu zadovážiť v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Slávnostné zatvorenie 51. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín sa uskutočnilo v sobotu 27. novembra v Starej Pazove.
Divadelné hody detskej divadelnej tvorby uskutočnili sa v piatok 26. novembra v Starej Pazove.
Vo štvrtok 28. októbra sa v ÚKVS uskutočnila vernisáž obrazov akademického maliara Marjana Karavlu.
V stredu 20. októbra sa v Novom Sade uskutočnilo vyhodnotenie 11. ročníka fotosúbehu ÚKVS.
V Dobanovciach si v tomto roku pripomínajú 160. výročie príchodu Slovákov do tejto osady a 130 rokov od založenia fílie.
Medzi spoločné dolnozemské projekty na rok 2021 v dohode signatárov zo Srbska, Rumunska a Maďarska bola zahrnutá aj výstava 25 ročníkov Festivalu vážnej hudby Jarné nôty.
V utorok 5. októbra 2021 zomrel popredný padinský insitný maliar Martin Pap.
Vo štvrtok 30. septembra sa v galérii ÚKVS uskutočnila vernisáž výstavy umeleckých fotografií nášho popredného fotografa Michala Madackého.
Slováci v Starej Pazove si pripomenuli 250. výročie od príchodu prvých slovenských rodín do tejto osady. Slávnostný program pri tejto príležitosti sa uskutočnil v sobotu 2. októbra v divadelnej sieni.