Prvá zahraničná prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

23. apríla 2012
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov predstavil svoje knižné dielo aj na Slovensku. Prezentácia sa uskutočnila vo štvrtok 19. apríla 2012 v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Foto: Andrej Meleg

 

Po dvanástich úspešne zrealizovaných prezentáciach knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry po slovenských prostrediach vo Vojvodine, vydavateľský tím zastrešený Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov s podobným cieľom odcestoval i do hlavného mesta Slovenska.

Tu sa v krásnom interiéri Moyzesovej siene, za prítomnosti početných hostí a prostredníctvom slávnostného programu udialo svojrázne putovanie slovenským zahraničím s dôrazom na kultúrne osobitostí a špecifiká Slovákov žijúcich v Srbsku.

Trefne ho uviedla pieseň Od Dunaja hlbokého až po Kriváň vysoký, ktorú ako darček podujatiu venoval Ivan Ožvát, sólista Slovenského národného divadla.

 

Prezentácia knihy v Moyzesovej sieni v Bratislave

Foto: Andrej Meleg

O význame publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry tak pre Srbsko ako i pre Slovensko, sa zmienila veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku Radmila Hrustanovićová.

 

Povedala, že je kniha dôkazom o histórii jedného národa, o jeho integrácii do Srbska, a rovnako tak o uchovávaní svojej identity. Janko Šafárik, Zuzka Medveďová, Igor Branislav Štefánik, Janko Bulík, Ján Čaplovič, Martin Jonáš... sú len niektorými z tých, ktorí svojím životom a prácou napísali, respektíve píšu príbehy o dejinách, geografii, architektúre, jazyku, písme, literatúre a tradícii Slovákov v Srbsku, povedala Radmila Hrustanovićová.

Veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku Radmila Hrustanovićová

Foto: Nataša Simonovićová

Toto podujatie v Bratislave bolo zároveň aj prvým verejným zahraničným predstavením publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Okrem ÚKVS a Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku, v jeho organizácii sa podieľal i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je významnou podporou kultúrnych snáh zahraničných Slovákov a vďaka ktorému sú realizované mnohé kultúrne aktivity zaznamenané práve aj v prezentovanej publikácii. Z tej príležitosti podujatie poctil a niekoľko slov knihe a vôbec kultúre vojvodinských Slovákov venoval predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

Príhovor predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka

Foto: Andrej Meleg

Publikácia je jedným z najvýznamnejších vydavateľských počinov zahraničných Slovákov a ako taká nemá obmenu v slovenskom zahraničí..., povedal Milan Vetrák. Tiež sa zmienil, že nie je div že takéto knižné dielo vyšlo práve v Srbsku, kde žije, tvorí a svoje kultúrne tradície a špecifiká si zachováva najaktívnejšia slovenská komunita v zahraničí. Insitné umenie Kovačičanov, kysáčska sárma a Aradáčske meškárky sú iba niektoré zo špecifík, podľa ktorých rozpoznávame vojvodinských Slovákov, dodal M. Vetrák.

Publikum

Foto: Nataša Simonovićová

Práve tie špecifiká zverejnené v knihe sa snažia byť svojráznym turistickým sprievodcom pre každého záujemcu, ktorý sa rozhodne toto prostredie navštíviť. Predseda ÚSŽZ prítomným zaželal aby im, podobne ako aj jemu, kniha bola podnetom navštíviť krajanov a prostredia v Srbsku, ktoré zatiaľ nemali možnosť vidieť. Tiež prezradil, že ďalším významným krokom v spolupráci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bude príprava a tlač nového vydania knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.

Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská

Foto: Andrej Meleg

V mene vydavateľa knihy prítomných pozdravila riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská. Zmienila sa o tom aké úspechy za relatívne krátky čas svojej existencie kniha zažila a tiež sa poďakovala veľkému tímu, ktorý sa podieľal na jej realizácii. Menovite tým ktorí boli prítomní na večierku: recenzentovi Vladimírovi Valentíkovi, odbornému konzultantovi Samuelovi Čelovskému, spoluzostavovateľke Kataríne Mosnákovej, dizajnérovi Đulovi Šantovi, predstaviteľom Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a i.

 

Bohatstvo, rôznorodosť a navrstvenosť kultúrnych prejavov vojvodinských Slovákov nebolo ľahké predstaviť prostredníctvom štyristostranovej publikácie, podobne ako nebolo ľahké to isté programom predostrieť publiku v Moyzesovej sieni. Ústav si však v oboch prípadoch zvolil jednu z možných ciest.

Tak slovo moderátora Štefana Bučku a video Borisa Havrana o slovenských prostrediach a kultúre v Báčke, Banáte a Srieme, sa snažili prítomných aspoň na chvíľku zaniesť k širokým poliam panónskej roviny, na ktorých si generácie Slovákov našli svoj nový domov.

Foto: Andrej Meleg

Myšlienky určite posilnili i ľudové piesne V aradáckom šírom poli, Z Kovačici do Padim, Ej, Lízika, Lízika, Petrovská dedina, V tom selenskom kostolíku, Pod Hložanami drevo rúbajú, Na pazovskej veži, Boľovčania čo robíte, A tem šídski mostík a i., ktoré v komornom štylizovanom prednese taktne sledovali obsah premietaného videa. O to sa postarali Janko Brtka (akordeón), Ervin Malina (kontrabas), Đorđe Petriško (husle a gitara), Vladimír Turčan (viola) a sólistky Anita Rybárová a Slovenka Benková.

Títo mladí umelci z Vojvodiny potvrdili že všetko to o čom sa v tento večer hovorilo, kultúra vojvodinských Slovákov, ktorá sa tu obdivovala, má aj svoju nadstavbu, pokračovateľov ktorí sa starajú o jej zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Dobrý deň, Milinka,
chcem sa poďakovať za úžasný zážitok vo štvrtok v Bratislave. Najprv miesto konania - Moyzesova sieň - nádhera. Potom samotná prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry predviedla všetky moje očakávania. Vykonali ste obrovský kus práce pre Slovákov v Srbsku aj pre nás, čo z tejto komunity pochádzame. Každá dedinka dostala svoje miesto, veď si ho aj každá dedinka právom zaslúžila počas svojej existenice.

Kniha podáva množstvo informácií, respektíve veľmi vhodný výber. No a to reprezentačné prevedenie! Milinka, ste naozajstní majstri. Ešte k samotnej prezentácii, tá uchvátila každého. Sprievodné slovo, hudobný program a videoprezentácia by si zaslúžili vydanie na DVD, istotne by malo úspech a bolo by, najmä na Slovensku, ale aj všade v slovenskom svete dobre predajné. Porozmýšľaj nad tým.

Ešte raz vyslovujem vďaku a obdiv celému kolektívu, ktorí knihu pripravil. Veľa úspechov želá,

Oľga Fejdiová

Vážená pani Sklabinská, milá Milina

Srdečne Vás pozdravujem a ďakujem za podarovanú hodnotnú knihu Slováci v Srbsku. Už ju mám celú preštudovanú....! Je to veľmi dobre napísaná kniha a super zmapovaný kultúrny život našich Slovákov roztrúsených po celom Srbsku. Chcem Vám, milá Milina, ale aj ostatným spoluautorom a vsetkým tým obetavým prispievateľom a informátorom úprimne poďakovať za jedno vysoko knižne profesionálne dielo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hovorím všade o tejto knižke, aj u nás v Opere SND. Budem rád, ak sa nám ešte v živote podarí urobiť ucelenejšiu umelecko koncertnú trasu práve po tých " zabudnutých slovenských dedinách...." a ešte raz preliesť našu krásnu Vojvodinu.... Vseličo ma napadá a verím, že nájdeme možnosť niečo pekné ešte urobiť, medzi našími vďačnými krajanmi a po krásnej slovenskej piesni a slove dychtivého slovenského publika v Srbsku.

Teším sa na Vašu odpoveď. S úctou,

Ivan Ožvát - sólista Opery SND a operetný bonviván.

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vo Výstavnom salóne Kultúrneho centra Zrenjaninu, vo štvrtok 4. februára 2021 otvorili 32. samostatnú výstavu Michala Ďurovku, akademického maliara z Kysáča.
V pondelok 8. februára bola v galérii ULUV v Novom Sade otvorená výstava Aleny Klátikovej a Jozefa Klátika pomenovaná 1 + 1 Náznaky.
Po takmer jednoročnej prestávke v oblasti kultúry, zapríčinenej pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu, v Starej Pazove sa v krátkej dobe uskutočnili hneď tri udalosti.
Petrovské Divadlo VHV na záver koronaroka (2020) predsa pripravilo a zinscenovalo na svojej Malej scéne divadelné predstavenie 26. decembra 2020.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 12. novembra otvorené netradičná výstava insitného umenia.