Dejiny Slovenska aj v srbčine

5. apríla 2013
Vojvodinská akadémia vied a umení v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied vydali Dejiny Slovenska po srbsky. Autorom knihy je akademik Dušan Kováč a prekladateľom profesor Samuel Boldocký.

Prezentácia tohto vzácneho knižného diela, ktoré bolo doposiaľ preložené aj do maďarčiny a češtiny, sa konala 4. apríla 2013 v Zhromaždení AP Vojvodiny. Svojou prítomnosťou podujatie poctili mnohí hostia a medzi nimi aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Ištvan Pastor, zástupca veľvyslanca SR v Belehrade Rastislav Kostilník, predseda Vojvodinskej akadémie vied a umení Julian Tamaš, početní predstavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života a v neposlednom rade aj autor knihy Dušan Kováč a prekladateľ Samuel Boldocký.

Prezentácia sa konala pod záštitou podpredsedníčky Zhromaždenia AP Vojvodiny Anny Tomanovej Makanovej, ktorá sa vo svojom príhovore pozitívne zmienila o tom, že sa miestnosti Zhromaždenia AP Vojvodiny otvárajú aj pre takéto kultúrne podujatia. Preklad knihy Dejiny Slovenska ohodnotila ako ďalšiu úspešnú spoluprácu Slovenskej a Srbskej republiky a vyzdvihla význam tohto diela, lebo, ako povedala, ak poznáme svoje dejiny budeme vedieť aj ako smerovať k budúcnosti.

Prezentáciu viedla riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, ktorá prítomným priblížila aj životopis akademika Dušana Kováča. Slovo najprv dala tajomníkovi Vojvodinskej akadémie vied a umení (VANU) Milošovi Tešićovi, ktorý sa vo veľkej miere príčinil o vydanie tejto knihy v srbskom jazyku. M. Tešić priblížil ako prišlo k spolupráci VANU so Slovenskou akadémiou vied a poďakoval všetkým, ktorí knihu finančne podporili. Medzi uvedenými odzneli aj mená niektorých slovenských ustanovizní a firiem, ako sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Báčsky Petrovec, Slovan Progress DOO Selenča, Gymnázium Jána Kollára z Báčskeho Petrovca a i.

Dušan Kováč, Samuel Boldocký a Miloš Tešić (z ľava)

Dejiny Slovenska vyšli v roku 1998 v českom vydavateľstve Lidové noviny. Predtým však neexistovalo podobné vedecké dielo v slovenskej literatúre jednak preto, lebo Slovenská republika vznikla ako samostatný štát až v roku 1993 a jednak aj z dôvodu, že sa ani jeden historik neujal takejto komplexnej práce, kedže je každý odborník pre jednotlivé obdobie dejín. O tomto a iných problémoch a úskaliach pri písaní knihy Dejiny Slovenska na prezentácii hovoril Dušan Kováč. Tiež prezradil, že k výskumu pristupoval kriticky, neskrášľoval skutočnosť, ale sa snažil podať dejiny Slovenska čím dôveryhodnejšie, s čím možno niektorí čitatelia na Slovensku celkom nesúhlasili.

Kniha obsahuje nasledovné kapitoly: 1. Pre dolaska Slovena, 2. Stari Sloveni, 3. U srednjevjekovnoj Ugarskoj, 4. Pod pretnjom polumeseca, 5. U „prosvetljenom“ veku, 6. Nastanak modernog slovačkog naroda, 7. Postepeno otuđivanje od Ugarske države, 8. Prvi svetski rat, 9. U međuratnoj Čehoslovačkoj, 10. Slovačka država kao Hitlerov satelit, 11. Godine „dirigovane demokratije“, 12. Komunistička diktatura i njena kriza, 13. Od „normalizacije“ ka novoj nadi, 14. Pad komunizma, 15. Slovačka Republika, 16. Ulazak u 21. vek.

Publikum

O knihe a jej preklade hovoril aj profesor Samuel Boldocký. Vo svojej recenzii napísal, že Vojvodinská akadémia vied a umení a Slovenská akadémia vied vydaním tejto knihy prispeli k lepšiemu poznaniu Slovenskej republiky u nás, ako aj k ďalšej úspešnej spolupráci vojvodinských Slovákov s materskou krajinou. Tiež vyjadril nádej, že takto koncipovaná kniha bude mať pozitívne ohlasy tak u odborníkov, ako i v širšej čitateľskej verejnosti.

Večierok prednesom srbskej a slovenskej piesne spestrilo vokálne trio v zložení: Olivéra Gabríniová, Anna Zorňanová a Ivan Slávik, tiež hudobníci Ervin Malina (kontrabas) a Đorđe Petriško (gitara). Premietal sa aj krátky film o prírodných, kultúrnych a historických krásach Slovenska, ktoré sú zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO.

Záber z programu prezentácie knjihy Dejiny Slovenska

V ten istý deň vo večerných hodinách sa konala prezentácia Dejín Slovenska aj v Báčskom Petrovci, v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v stredu 11. mája uskutočnila vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Jána Agarského.
V stredu 13. apríla v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov odznel koncert vážnej hudby, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci zo Starej Pazovy a Nového Sadu.
27. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice sa konal počas dvoch víkendov od 1. do 10. apríla.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov vo štvrtok 7. apríla bola otvorená výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka z Kovačice pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí.
Cenu Disrupt v kategórii kultúry a umenia získala Nadácia Miry Brtkovej za výstavu Mira Brtková / Reflexie, ktorú vlani na jar zorganizovali v Mestskom múzeu v Belehrade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si Vás dovoľuje pozvať na vernisáž obrazov insitného maliara Pavla Hajka pri príležitosti sedemdesiatín autora.
Vo štvrtok 03. marca 2022 sa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade uskutočnila prezentácia aktuálnych knižných vydaní Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Prvé tohtoročné verejné podujatie v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov patrilo predovšetkým krásnemu slovu a knihám.
Ochotníci SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka excelovali na udelení najvyššieho obecného uznania plakety Svetlo za rok 2021, ktorú udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova.
V stredu 22. decembra sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov opäť hemžil deťmi.