Dejiny Slovenska aj v srbčine

5. apríla 2013
Vojvodinská akadémia vied a umení v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied vydali Dejiny Slovenska po srbsky. Autorom knihy je akademik Dušan Kováč a prekladateľom profesor Samuel Boldocký.

Prezentácia tohto vzácneho knižného diela, ktoré bolo doposiaľ preložené aj do maďarčiny a češtiny, sa konala 4. apríla 2013 v Zhromaždení AP Vojvodiny. Svojou prítomnosťou podujatie poctili mnohí hostia a medzi nimi aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Ištvan Pastor, zástupca veľvyslanca SR v Belehrade Rastislav Kostilník, predseda Vojvodinskej akadémie vied a umení Julian Tamaš, početní predstavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života a v neposlednom rade aj autor knihy Dušan Kováč a prekladateľ Samuel Boldocký.

Prezentácia sa konala pod záštitou podpredsedníčky Zhromaždenia AP Vojvodiny Anny Tomanovej Makanovej, ktorá sa vo svojom príhovore pozitívne zmienila o tom, že sa miestnosti Zhromaždenia AP Vojvodiny otvárajú aj pre takéto kultúrne podujatia. Preklad knihy Dejiny Slovenska ohodnotila ako ďalšiu úspešnú spoluprácu Slovenskej a Srbskej republiky a vyzdvihla význam tohto diela, lebo, ako povedala, ak poznáme svoje dejiny budeme vedieť aj ako smerovať k budúcnosti.

Prezentáciu viedla riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská, ktorá prítomným priblížila aj životopis akademika Dušana Kováča. Slovo najprv dala tajomníkovi Vojvodinskej akadémie vied a umení (VANU) Milošovi Tešićovi, ktorý sa vo veľkej miere príčinil o vydanie tejto knihy v srbskom jazyku. M. Tešić priblížil ako prišlo k spolupráci VANU so Slovenskou akadémiou vied a poďakoval všetkým, ktorí knihu finančne podporili. Medzi uvedenými odzneli aj mená niektorých slovenských ustanovizní a firiem, ako sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Báčsky Petrovec, Slovan Progress DOO Selenča, Gymnázium Jána Kollára z Báčskeho Petrovca a i.

Dušan Kováč, Samuel Boldocký a Miloš Tešić (z ľava)

Dejiny Slovenska vyšli v roku 1998 v českom vydavateľstve Lidové noviny. Predtým však neexistovalo podobné vedecké dielo v slovenskej literatúre jednak preto, lebo Slovenská republika vznikla ako samostatný štát až v roku 1993 a jednak aj z dôvodu, že sa ani jeden historik neujal takejto komplexnej práce, kedže je každý odborník pre jednotlivé obdobie dejín. O tomto a iných problémoch a úskaliach pri písaní knihy Dejiny Slovenska na prezentácii hovoril Dušan Kováč. Tiež prezradil, že k výskumu pristupoval kriticky, neskrášľoval skutočnosť, ale sa snažil podať dejiny Slovenska čím dôveryhodnejšie, s čím možno niektorí čitatelia na Slovensku celkom nesúhlasili.

Kniha obsahuje nasledovné kapitoly: 1. Pre dolaska Slovena, 2. Stari Sloveni, 3. U srednjevjekovnoj Ugarskoj, 4. Pod pretnjom polumeseca, 5. U „prosvetljenom“ veku, 6. Nastanak modernog slovačkog naroda, 7. Postepeno otuđivanje od Ugarske države, 8. Prvi svetski rat, 9. U međuratnoj Čehoslovačkoj, 10. Slovačka država kao Hitlerov satelit, 11. Godine „dirigovane demokratije“, 12. Komunistička diktatura i njena kriza, 13. Od „normalizacije“ ka novoj nadi, 14. Pad komunizma, 15. Slovačka Republika, 16. Ulazak u 21. vek.

Publikum

O knihe a jej preklade hovoril aj profesor Samuel Boldocký. Vo svojej recenzii napísal, že Vojvodinská akadémia vied a umení a Slovenská akadémia vied vydaním tejto knihy prispeli k lepšiemu poznaniu Slovenskej republiky u nás, ako aj k ďalšej úspešnej spolupráci vojvodinských Slovákov s materskou krajinou. Tiež vyjadril nádej, že takto koncipovaná kniha bude mať pozitívne ohlasy tak u odborníkov, ako i v širšej čitateľskej verejnosti.

Večierok prednesom srbskej a slovenskej piesne spestrilo vokálne trio v zložení: Olivéra Gabríniová, Anna Zorňanová a Ivan Slávik, tiež hudobníci Ervin Malina (kontrabas) a Đorđe Petriško (gitara). Premietal sa aj krátky film o prírodných, kultúrnych a historických krásach Slovenska, ktoré sú zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO.

Záber z programu prezentácie knjihy Dejiny Slovenska

V ten istý deň vo večerných hodinách sa konala prezentácia Dejín Slovenska aj v Báčskom Petrovci, v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Do galérie portrétov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pribudol ďalší obraz - portrét Miry Brtkovej.
V piatok 9. októbra bola v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov slávnostne otvorená výstava obrazov Miry Brtkovej.
V Starej Pazove si 5. októbra zaspomínali na nedožité 90. narodeniny významnej umelkyne Miry Brtkovej.
Komorný zbor Musica Viva oslávil 20 rokov plodného hudobného pôsobenia.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Nadácia Miry Brtkovej pripravujú výstavu prác Reflexia I poprednej výtvarnej umelkyne Miry Brtkovej, ktorá bude otvorená v piatok 9. októbra o 15.00h v ÚKVS.
V novom priestore Grafického kolektívu v Belehrade sa od 22. do 26. septembra uskutočnila výstava Sezonárium výtvarnej umelkyne Vesny Opavskej.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.