Svetlo sveta uzrelo druhé vydanie Slovákov v Srbsku z aspektu kultúry

11. júna 2013
S ohľadom na mimoriadny záujem o knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov pripravil jej druhé, doplnené vydanie.

O knižnom diele Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, o jeho vedecko-výskumnej príprave, vydavateľskom tíme, početných prezentáciách absolvovaných doma a v zahraničí a dosiahnutých úspechoch sa už hovorilo mnoho. O tom že vzbudila záujem verejnosti najlepšie svedčí fakt, že jej prvý 1000-kusový náklad bol mimoriadne rýchlo vyčerpaný a v tom istom roku keď kniha vyšla, teda v roku 2012, sa začali prípravy na jej nové doplnené vydanie.

Pripomenieme iba, že po knižnej premiére v aule Vlády AP Vojvodiny (18. januára 2012) kniha bola predstavená v štrnástich prostrediach vo Vojvodine (Kysáč, Silbaš, Pivnica, Kovačica, Laliť, Nový Sad (3. prezentácie), Hajdušica, Jánošík, Hložany, Stará Pazova, Aradáč, Vojlovica, Padina, Báčsky Petrovec), ako aj v Bratislave, Melbourne, Toronte a Windsore. Každá z prezentácií sa vyznačovala originálnym programom, srdečnosťou a vďačnosťou domácich, ktorí sa postarali aj o propagovanie udalosti vo vlastnom prostredí. Za takú prácu sa im ÚKVS patrične odvďačil a to tým, že organizátorom odovzdal časť financií získaných z predaja kníh. Tým sme podporili nejeden kultúrno-umelecký spolok, miestny odbor Matice slovenskej, cirkevný zbor či základnú školu. Po jeden exemplár knihy sme darovali slovenským knižniciam, školám, evanjelickým zborom, miestnym spoločenstvám, miestnym odborom matice slovenskej, spolkom a všetkým organizáciám, ktoré sa zaoberajú slovenskou kultúrou a pôsobia v prostredí, v ktorom sme prezentáciu organizovali.

Veľká pocta sa jej zostavovateľkám Miline Sklabinskej a Kataríne Mosnákovej dostala aj na 18. Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade, keď tomuto dielu bola udelená špeciálna cena za edičný počin roka. Cenu udelil predseda komisie Nenad Šaponja s odôvodnením, že špeciálna cena sa udeľuje za dôkladne vykonané, ucelené a vysokým graficko-vydavateľským štandardom spracované precízne zobrazenie kultúrneho rozvoja slovenskej menšiny v Srbsku.

Ďalšie uznanlivé ocenenie sa jej dostalo v otváracom programe Slovenských národných slávností, ktorého scenár pripravila Milina Sklabinská a réžiu mal na starosti Miroslav Benka. Program s názvom Otvorená kniha šľachetná – ako neskôr napísal novinár Juraj Bartoš – vyznel na jednej strane ako óda na publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a na strane druhej niesol pečať žatvy úspechov, ktoré dosiahli jednotlivci v hudbe, speve, v literatúre, vo výtvarnom umení, či kolektívy vo folklóre, divadelníctve a v iných formách kultúrnej tvorivosti vojvodinských Slovákov. Tento program mal za cieľ aj povzbudiť súčasnú generáciu vojvodinských Slovákov aby svojou šľachetnou prácou na poli slovenskej kultúry do tejto publikácie vpisovali nové riadky.

A tie nové riadky sa dostali už aj do nového vydania, ktoré svetlo sveta uzrelo 1. júna 2013. Sú to v prvom rade kapitoly o Slovákoch žijúcich v Sriemskej Mitrovici (autor Marijan Pavlov) a v Savinom Sele (autor Juraj Bartoš). Tak kniha Slováci v Srbsku z aspektu kultúry tentokrát zahrnula 36 lokalít, v ktorých Slováci mali alebo majú organizovaný kultúrny život. Prostredia sú predstavené v textovej podobe a prostredníctvom fotografických a archívnych dokumentov a súčasne originálne vypracovaných ilustrácií.

Prvé vydanie sme doplnili aj hodnotným materiálom najmä zo Slovenského národného múzea a zo Slovenskej národnej knižnice a z jej Archívu literatúry a umenia v Martine. Prispeli aj ďalší jednotlivci, ktorí nás upozornili na nedostatky či možnosti skvalitnenia prvého vydania. Na str. 21 je zobrazená i tabuľka údajov zo sčítania obyvateľstva Srbska v roku 2011, ktorú nám pre toto vydanie poskytol Štatistický ústav RS. V porovnaní s údajmi, ktoré uvádzame v knihe podľa sčítania obyvateľstva v roku 2002, vidno, že počet Slovákov v Srbsku v roku 2011 klesol z 59 061 na 52 750. Je to pokles o vyše sedemtisíc Slovákov.

Tlač druhého vydania s časti podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho predseda RNDr. Igor Furdík napísal pre toto vydanie príhovor, v ktorom medziiným uvádza: ...kniha je živá bytosť. Tak je to zakaždým – a titul Slováci v Srbsku z aspektu kultúry to potvrdzuje. Oživuje pamäť a povzbudzuje rozum. Doplnenému druhému vydaniu vinšujem čitateľskú priazeň a naplnenie posolstva o životaschopnosti Slovákov vo Vojvodine aj cez návraty k obrazom a scénam z minulosti. Aby bola zdrojom poučného i ducha rozvíjajúceho bohatstva. Až vtedy, aby sme učinili zadosť slovám básnika, sa z knihy totiž stáva kus horúceho, pariaceho sa vedomia.

Ďakujeme všetkým za podnetné slová, ako aj za podporu a pomoc v príprave tak prvého ako i druhého vydania Slovákov v Srbsku z aspektu kultúry.

Kniha bola najnovšie predstavená v Šíde a teší sa aj na ďalšie cesty do miest, v ktorých ešte nebola prezentovaná. Samozrejme teší sa aj na svojich nových čitateľov, ktorí si ju môžu zadovážiť v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (Njegošova 16, Nový Sad) za 2000 dinárov.

Milina Sklabinská a Katarína Mosnáková

Komentáre

Milinka a Katarínka,

gratulujeme k uznaniu....skvelá práca pre celú našu komunitu:-)

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Moja Kanada
Otvorená je výstava exkluzívnych fotografií kanadského umelca Ondreja Miháľa.
Príhovor Viery Benkovej
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vo svojích miestnostiach v Novom Sade usporiadal večierok venovaný sedemdesiatinám poprednej slovenskej vojvodinskej spisovateľky Viery Benkovej.
Na Baby exite sa bežného roku zúčastnil aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý prezentoval a podporoval slovenské kultúrne manifestácie a časopisy venované deťom.
Seminar v BA
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenské národné múzeum usporiadali odborný seminár venovaný ochrane kultúrneho dedičstva zahraničných Slovákov. Aktuálna téma zaujala aj vojvod. Slovákov.
otvorenie
S cieľom zachovávať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny založili Ústav pre kultúru.